Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri

Renovering

Bæredygtig bygningsrenovering er en vigtig del af enhver miljø- og energistrategi med krav til indeklima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi.

Til forsiden

Den mest bæredygtige bygning er den, der aldrig bygges. Den næstmest bæredygtige bygning er den, der allerede er bygget.

Bæredygtig bygningsrenovering er derfor et emne i kraftig stigende fokus. 
Samtidig bliver der stillet bæredygtighedskrav til en gennemført bygningsrenovering.

Omkring 32% af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra eksisterende bygningers behov for opvarmning og varmt brugsvand. Bæredygtig bygningsrenovering er derfor væsentligt for indfrielse af miljø- og energistrategier, hvor krav til indeklima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi er i fokus.

Der skal være et behov for renovering

Bæredygtig bygningsrenovering kræver ofte omfattende og synlige indgreb. Der skal derfor være et byggeteknisk eller funktionelt renoveringsbehov for at sikre, at projektets rentabilitet hænger sammen. Samtidig skal valget af energibesparende tiltag differentieres og tilpasses den enkelte bygning ud fra kvalitative og helhedsbaserede hensyn. Som den strategiske drivkraft ved renovering skal der derfor anvendes helhedsvurderinger, hvor kravopfyldelse og merværdi er succeskriteriet.

Kompleksiteten er blevet større

Renovering af bygninger kræver stor viden og erfaring, for både at kunne analysere en eksisterende bygnings konstruktioner, fysik og funktioner og for at lægge en renoveringsstrategi som bringer det færdige resultat så tæt på det planlagte som muligt. Med yderligere benspænd i form af bæredygtighedskrav i bygningsrenovering, hæves kompleksitetsniveauet væsentligt.

Flere renoveringer på vej

Som følge af væsentligt strammere miljøkrav for nybyggeri, forventes en kraftig stigning i antallet af renoveringsprojekter, ikke bare i Danmark, men hele Europa. Behovet for uddannelse af renoveringsspecialister, som kan sikre renoverede bygninger lang levetid med god komfort, et sundt indeklima og minimal miljøbelastning i såvel renovering som drift, bliver inden for kort tid meget stort.

Læs mere om bæredygtigt byggeri

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri