Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri

Udførelse

Bolig- og Planstyrelsens (BPST) frivillige bæredygtighedsklasse (FBK), fokuserer på områder, der skal øge bæredygtigheden i byggeriet, et af områderne er dokumentation af ressourceforbrug, herunder affald/materialespild, vand, energi, brændstof samt transport til og på byggepladsen.

Til forsiden

Den bæredygtige byggeplads

En mere bæredygtig byggeplads har mange aspekter. Det handler om at ressourceforbruget (fx energi, vand, varme og affald) over transport til og fra byggepladsen, til brug af mere bæredygtige materialer og produktionsprocesser.

En høj grad af genanvendelse af materialer og cirkularitet er også et vigtigt element. Så skal påvirkning af omgivelserne minimeres - arbejds- og lokalmiljøet beskyttes med hensyn til sikkerhed, uheld, støj, støv og vibrationer og ikke mindst reduktionen i farlige stoffer og kemi varer.

CO2-syndere på byggepladserne

FBK opgør ressourceforbrug i CO2 ækvivalenter, selvom det er meget mere end energiforbrug. Der findes i dag en række CO2-syndere på byggepladserne, blandt andet store dieseldrevne maskiner, byggeaffald, beskadigede og fejlbestilte materialer og dieselgeneratorer til varmekanoner, der kører i døgndrift for at udtørre byggeriet og give acceptable arbejdsforhold. Med den rigtige teknologi, planlægning og et langt sejt træk mod andre vaner og samarbejdsrelationer kan vi slippe af med synderne og fjerne langt hovedparten af CO2-udslippet fra byggepladser inden 2030. 

Byg videre på andres erfaringer

En række større virksomheder har allerede gode erfaringer med f.eks. at halvere brændstofforbruget i gravemaskiner baseret på hybridteknologi og nedbringe spildet af materialer med 50 % fra den første bolig til den sidste bolig, der bliver opført. Hermed er der også mange virksomheder, der nu benytter sig af HVO biodiesel i stedet for diesel. De gode cases viser, at reduktion af CO2-aftryk og økonomi kan trives sammen. Men der er stadig langt til den klimavenlige byggeplads, og det kræver, at vi bliver meget klogere på, hvor mange ressourcer vi forbruger.

I ConTech Lab har man bl.a. arbejdet med en pionérprojekter, der vedrører minimering af ressourceforbruget på byggepladsen

Du kan læse mere om ressourceanvendelse på byggepladsen her (BPST).

Læs mere om bæredygtigt byggeri

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri