Forretning

Forretningsmodeller

EU vil skabe et indre grønt marked fra 2030 som baserer sig på bæredygtige og cirkulære produkter med fuld sporbarhed i hele værdikæden. Det betyder udvidet producentansvar og det vil betyde nye forretningsmodeller og nye aftaler med både kunder og leverandører.

Til forsiden

De fleste produktionsvirksomheder oplever i disse år stigende råvarepriser og bøvl med forsyningen af råvarer, og det løser vi ved at holde hus med ressourcerne her i regionen, og ved at overgå til en Cirkulær Økonomi.

EU’s Green Deal og Strategi for Mobiliseringen af Industrien til en Ren og Cirkulær Økonomi er rammer for den lovgivning som møder virksomhederne og deres produkter de næste år.

Det betyder konkret et udvidet producentansvar på alle produktkategorier, nye eco-design kriterier og ny standardiseret miljømærkning, som skal sikre, at virksomhederne tager det fulde ansvar for produkterne i hele værdikæden fra genanvendelsen af råvarer til bortskaffelsen af produkterne via genbrug og genanvendelse.

Det betyder nye forretningsmodeller og nye aftaler med både kunder og leverandører og nye produkter designet til de cirkulære materialekredsløb.

Indre grønt marked

EU vil skabe et indre grønt marked fra 2030 som baserer sig på bæredygtige og cirkulære produkter med fuld sporbarhed i hele værdikæden. Det betyder helt nye markedsvilkår for virksomhederne og det haster med at få omstillet virksomhedernes forretningsmodeller, både på grund af den stigende regulering af markedet med også hvis vi skal opretholde en bæredygtig økonomi i Europa, samt redde klimaet og vores natur.

På den måde går forretning og bæredygtighed hånd i hånd, og omstillingen til en cirkulær økonomi vurderes at kunne imødekomme cirka 25% af den påvirkning vi har på klimaet i denne del af verden.

Kurser om bæredygtigt byggeri