Jura

Dansk lovgivning

Den 5. marts 2021 indgik regeringen og det danske folketing en bred politisk aftale om en ”National strategi for bæredygtigt byggeri”. Indholdet i strategien blev efterfølgende lanceret som en udgivelse med uddybende beskrivelser af 21 initiativer som skal udmøntes.

Til forsiden

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri sætter langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling af den danske bygge- og anlægssektor. I de kommende år skal den bidrage væsentligt til at sikre et helhedsorienteret fokus på udviklingen af byggeriet i en bæredygtig retning.

21 initiativer og 5 hovedtemaer

Udgivelsen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri beskriver som nævnt 21 initiativer, som skal gennemføres under fem hovedtemaer: 

  1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg
  2. Holdbare bygninger af høj kvalitet
  3. Ressourceeffektivt byggeri
  4. Energieffektive og sunde bygninger
  5. Digitalt understøttet byggeri.

Som et led i strategiens langsigtede plan for omstilling af byggeriet, illustrerer strategien proces- og tidsplaner for gennemførelsen af initiativerne. Det gælder også for  indfasningen af krav i bygningsreglementet om bygningers klimaaftryk, der har afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasses krav om livscyklusvurdering (LCA).

Med initiativerne i strategien sættes der bl.a. fokus på helhedsvurderinger ved renoveringer for at mindske nedrivning af bygninger, fremme og udvikling af mere retvisende miljødata for materialer og forbedring af tilgængeligheden af EPD’er samt nedsættelse af et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der skal sikre forankring af initiativerne i branchen.

Strategi for bæredygtigt byggeri er udgivet af Indenrigs- og Boligministeriet, og du kan læse eller hente hele strategien her.

Læs mere om jura og bæredygtighed

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri