Jura

EU's byggevareforordning

EU-kommissionen har 30. marts 2022 præsenteret et forslag til en revideret byggevareforordning. Forslaget afspejler, at kommissionen har fuldt fokus på udbredelse af cirkularitet og på mere digitalisering af byggebranchen i hele EU.

Til forsiden

Byggevareforordningen regulerer blandt andet hvilken information materialeproducenter skal deklarere og videredistribuere for at opnå CE-mærkning og derved lovligt at kunne sælge og markedsføre sine byggevarer i EU.

Status som gældende lov

Forordningen har status som gældende lov i alle de enkelte EU-lande. Derfor er forordningen yderst væsentlig for byggeriet, fordi den udstikker regler, der vil føre til større forandringer både for producenter og leverandører, men også for resten af værdikæden i byggebranchen i EU og dermed i Danmark.

Hvad indeholder byggevareforordningen?

Den nye byggevareforordning indebærer:

Fuldt fokus på cirkularitet:

  • Der bliver stillet krav om, at producenter skal deklarere livscyklusbaserede miljømæssige egenskaber. Hvilke egenskaber er uklart, men det virker til at kommissionen vil vælge hvilke og løbende tilføre flere og flere egenskaber.

  • Det bliver lovpligtigt med CE-mærkning på genbrug af materialer, men med visse undtagelser.

  • CE-mærkningskrav kan også gælde små præfabrikerede huse og 3d printede byggevarer.

Mere digitalisering:

  • Producenter og importører skal med forslaget sende dokumentation på CE-mærkning (underskrevet liste med egenskaber) på elektronisk form til resten af værdikæden. Før var det kun en mulighed at sende elektronisk (frivilligt).

  • Kommissionen vil lave en officiel EU-database med produktinformation og den skal være obligatorisk for producenter og importører og nem for resten af branchen at trække data fra.

Revisionen af byggevareforordningen er præsenteret som en del af EU's ’Circular Economy Package I’, der indeholder en række initiativer, herunder ’Sustainable Products Initiative’.  

Hvis du vil læse forslaget til den nye forordning, så kan du finde det, og resten af ’Circular Economy Package I’, på EU-Kommissionens hjemmeside. 

 

Læs mere om jura og bæredygtighed

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri