Jura

EU taksonomi for bæredygtige investeringer

EU vedtog 12. juli 2020 Taksonomiforordningen, som er det første afgørende skridt for bæredygtighed i hele Europa. Med taksonomiforordningen blev der skabt et fælles sprog og definitioner, som er med til at sikre gennemsigtighed på markedet for bl.a. byggeri og grønne investeringer.

Til forsiden

WU's medlemslande er forpligtet til at samordne national lovgivning med den europæiske lovgivning. En EU-lov kaldes for en retsakt. De mest almindelige former for retsakter kaldes forordninger og direktiver.

En forordning er en bindende retsakt, der gælder direkte i medlemslandene. Det betyder, at EU har besluttet, hvordan de danske domstole og myndigheder skal anvende forordningen. 

Taksonomien er et klassificeringssystem

EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed er et klassificeringssystem baseret på fælles definitioner af bæredygtighed. Det betyder, at når en økonomisk aktivitet er miljømæssig bæredygtig, vil den udgøre et væsentligt bidrag til mindst ét af EU's klima- og miljømål.

Taksonomien indfører følgende centrale elementer for virksomheder og finansielle institutioner:

  • Seks miljømål, som økonomiske aktiviteter skal bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som bæredygtige.

  • Fire betingelser, der skal være opfyldt, for at kunne definere, om en økonomisk aktivitet er bæredygtig.

  • For hvert af de seks miljømål opstilles såkaldte tekniske screeningskriterier, der præciserer betingelser for alle økonomiske aktiviteter og bestemmer, om Fonden Dansk Standards ni aktiviteter udgør et væsentligt bidrag til et miljømål og ikke er til skade for de øvrige miljømål. Disse minimumsbetingelser skal være opfyldt og dokumenteret, for at en økonomisk aktivitet kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtig.

  • Lovpligtige rapporteringskrav for virksomheder, der bl.a. skal oplyse, hvor stor en andel af deres omsætning, der skabes inden for forretningsområder, der er bæredygtige i henhold til taksonomien.

  • Lovpligtige rapporteringskrav til finansielle institutioner, der skal oplyse, hvor stor en andel af deres samlede investeringer, der er bæredygtige i henhold til taksonomien.

EU's taksonomi oversætter således EU's klima- og miljømål til en række kriterier, der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssig bæredygtig.

En økonomisk aktivitet er defineret ved varer eller tjenesteydelser, der udbydes på et marked. Fx er et byggeri en økonomisk aktivitet for en virksomhed. Udførslen af byggeriet består af økonomiske aktiviteter, der indbefatter både fysiske varer – som fx vinduer – og tjenesteydelser som fx rådgivning.

Hvad kan man bruge taksonomien til?

Virksomheder kan bruge taksonomiens klassificering til at synliggøre og kommunikere om deres bæredygtighed, mens investorer kan bruge taksonomien til at finde bæredygtige virksomheder at investere i.

Vil du læse EU's taksonomiforordning, se (EU) 2020/852.

 

Læs mere om jura og bæredygtighed

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri