Jura

Level(s)

Level(s) er en fælles metode og forståelsesramme (sprog) som anvendes til at evaluere bygningers bæredygtighed. Det er en enkel indgang til at anvende principper for cirkulær økonomi i vores byggede miljø.

Til forsiden

Det primære formål med Level(s) er at hjælpe byggeriet og ejendomsinteressenter med at reducere miljøpåvirkninger af de bygninger der investeres i, designes, bygges eller lejes. Dette gøres ved at give branchen en evalueringsform, der benchmarker en bygnings individuelle præstation med europæiske politiske mål.

Intentionen bag Level(s)

Ved at introducere Level(s) som en paneuropæisk ramme, er det Europa-Kommissionens intention at opnå følgende mål:

 • Tilskynde den største del af markedet (mainstream) til at inkorporere bæredygtighed i byggeri.

 • Skabe større opmærksomhed og efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri.

 • Udvide markedet for bæredygtige bygninger til flere regioner og lande.

 • Målrette en række forskellige bygningstyper, men især boligmarkedet, hvor bæredygtig praksis er mindre udbredt.

 • Tilskynde offentlige myndigheder til at anvende Level(s) når der udvikles politiske initiativer, så europæisk politik på dette område er velafstemt.

Fælles sprog om bæredygtighed

Det er samtidig intentionen med Level(s) at skabe et fælles sprog omkring bæredygtigt byggeri. Ved at bruge samme indikatorer som anvendes i eksisterende værktøjer og standarder, giver Level(s) et grundlæggende fælles sprog omkring bæredygtigt byggeri.

Ved at introducere og anvende dette sprog, er brugere af Level(s) dermed sikret, at alle arbejder efter fælles EU-standarder, der supplerer og styrker eksisterende Initiativer på EU-niveau.

Det fælles sprog skal hjælpe til at:

 • Muliggøre at centrale principper for bæredygtigt byggeri bliver mere bredt forstået.

 • Støtte bedre beslutningstagning i byggeriets værdikæde.

 • Genere pålidelige og sammenlignelige data om udvikling af bæredygtighed i hele EU, stater og regioner.

 • Gør det muligt at foretage sammenligninger mellem bygninger i et geografisk område, en bygningsportefølje, eller mellem forskellige bygningsdesigns.

Potentialet for Level(s)

Europa-Kommissionen har gennemført høringer om Level(s) bredt i branchen hen over en periode på mere end fire år. Mange af byggebranchens aktører og involverede ejendomsmæglerorganisationer tror på potentialet i Level(s), da det kan medvirke til at fremme mainstream-forbedringer i det europæiske marked for bæredygtigt byggeri, ved at:

 • Give industrien en langsigtet vision.

 • Fungere som en katalysator for markedstransformation.

 • Være baseret på eksisterende standarder.

 • Have fokus ud over energi og understøtte livscyklustænkning.

 • Komplimentere og arbejde med eksisterende certificeringsordninger.

 • Lette sammenligninger af bygningers bæredygtige performance.

Level(s) kan anvendes til beboelsesejendomme eller kontorer.

Læs mere om Level(s) og Level(s) E-learning 

Læs mere om jura og bæredygtighed

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri