Ressourcer

Ressourceforbruget i byggeriet er en stor del af byggebranchens påvirkning på miljøet og klimaet. Byggerier er nogle komplekse størrelser og de mange processer og ressourcer i de forskellige faser, kan tilsammen virke uoverskueligt – her kan du danne dig et overblik.

Til forsiden

Ressourcer

Ressourceforbruget i byggeriet er en stor del af byggebranchens påvirkning på miljøet og klimaet. Byggerier er nogle komplekse størrelser og de mange processer og ressourcer i de forskellige faser, kan tilsammen virke uoverskueligt. Heldigvis findes der mange forskellige tiltag til, hvordan ressourceforbruget kan minimeres i byggeriet samt hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig fremtid for byggeriet. 

Et mere bæredygtigt byggeri indtænker minimering af ressourcer på byggepladsen, minimere brugen af knappe ressourcer og sørger for at cirkulære materialerne i nye kontekster så vidt muligt, samt bruge flere fornybare ressourcer. Hertil indtænkes således nedrivningen af byggeriet efter dets levetid, hvor ressourcekortlægning og selektiv nedrivning skal sikre et lavere ressourceforbrug for endt byggeri samt nye. 

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri