Ressourcer

Knappe ressourcer

Der er de seneste år sat fokus på alternative materialer i byggeriet, der kan hjælpe med at reducere efterspørgslen og mindske behovet for ny udvinding af naturressourcer.

Til forsiden

Knappe ressourcer

En knap ressource er en ressource, der er begrænset i mængde eller tilgængelighed i forhold til den aktuelle efterspørgsel. Det betyder, at der ikke er nok af ressourcen til at opfylde alle behov og ønsker. Et eksempel på sådan en ressource i Danmark er grus. Mangel på grus er en udfordring, da grus er en af de vigtigste råmaterialer i byggeriet og anvendes i stor mængde til veje, byggematerialer og betonproduktion.

Mangel på grus skyldes primært, at de naturlige forekomster af grus er begrænsede i Danmark, og at der er strenge miljøregler for udvinding af grus fra havet og landet. Dette kan gøre det svært at skaffe nok grus til byggebranchen og kan føre til forsinkelser og højere priser på byggeprojekter.

Der er i de senere år blevet sat fokus på alternative materialer til grus i byggeriet, såsom genanvendt beton og andre materialer. Dette kan hjælpe med at reducere efterspørgslen på grus og mindske behovet for udvinding af nye forekomster. 

Mangel på grus kan have alvorlige konsekvenser for byggebranchen, og derfor er det vigtigt at arbejde på at finde alternative løsninger og sikre en bæredygtig forsyning af råmaterialer til byggeriet. Dette kan også være med til at reducere miljøpåvirkningen og fremme en mere bæredygtig byggebranche. Det er altså vigtigt at identificere og håndtere knappe ressourcer på en ansvarlig måde for at sikre, at ressourcerne forbliver tilgængelige for nuværende og fremtidige generationer.

 

Læs mere om ressourceforbrug i byggeriet

Kurser om bæredygtigt byggeri