Ressourcer

Ressourceplanlægning

En ressourcekortlægning kan være en omfattende undersøgelse, men der findes digitale værktøjer, som kan bistå med at gøre processen langt mere overskuelig.

Til forsiden

Ressourcekortlægning

Når et byggeri skal rives ned, kan man bruge en systematisk tilgang ved at kortlægge de materielle ressourcer i bygningen. Dette giver et detaljeret overblik over hvilke materialer, som kan genbruges, upcycles eller genanvendes. Bygninger indeholder mange forskellige materialer, hvoraf nogle er skjulte eller kan være farlige, mens andre kan være nemme at genanvende. Ved at kortlægge ressourcerne kan man altså maksimere den mængde materiale, som kan tages videre i en ny kontekst og dermed minimere mængden af byggeaffald fra nedrivningen.

Ved en ressourcekortlægning er det vigtigt at du som bygherre eller med bygherre, rammesætter ambitionsniveauet for projektet. 

Hvor mange materialer ønskes så vidt muligt genbrugt? Ønsker bygherre selv at beholde materialerne eller skal de sælges videre? Hvor mange tids- og økonomiske ressourcer er der sat til side til projektet? 
Dette er eksempler på spørgsmål, som er vigtige at stille ved planlægningen af sådan et projekt for at sikre en effektiv ressourcekortlægning.

En ressourcekortlægning kan være en omfattende undersøgelse, men heldigvis findes der digitale værktøjer, som kan gøre denne proces nemmere ved hjælp af digitalisering. 

Som producent eller materiale forhandler, kan oplysninger om materialer, mængder og sammensætning gøres tilgængelig for de virksomheder der skal gøre brug af materialerne og på den måde støtte op om en mere bæredygtig byggebranche.

 

Læs mere om ressourceforbrug i byggeriet

Kurser om bæredygtigt byggeri