Ressourcer

Upcycling/recycling

Der findes grundlæggende to metoder til at forlænge levetiden på byggematerialer ved at give dem ny kontekst. Her kan du læse mere forskellen på upcycling og recycling i byggeriet.

Til forsiden

Upcycling/recycling

Konceptet cradle to cradle, på dansk fra vugge til vugge, handler om at udvikle produkter på sådan en måde at de kan genbruges i en ny kontekst gang på gang, så de potentielt aldrig bliver smidt ud. Dette er en utopisk tankegang, men ved at efterstræbe den bedst muligt, kan vi bl.a. spare på råmaterialer, herunder knappe ressourcer. Derfor kan et nyt liv til et materiale der ellers vil blive smidt ud, en være tilgang til at forlænge brugen af de materialer vi har tilbage. 

To måder hvorpå man kan forlænge levetiden på et materiale ved at give det en ny kontekst, er upcycling og recycling. Upcycling handler om at omsætte f.eks. byggeaffald eller brugte materialer til nye materialer eller produkter af en højere miljøværdi. Knust beton, kan fx genanvendes til tegl eller nye veje. Recycling, på dansk genbrug, handler om at give brugte eller uønsket materialer en ny kontekst, uden brug af omdannelsesprocesser. Brugte mursten, kan fxbruges på ny i et nyt byggeri eller renovering. 

Det er vigtigt at overveje og vurdere forskellen på de to tilgange i det enkelte projekt/materiale, da der kan være store udsving i energiforbrug kontra værdi, alt afhængigt af opgaven. Som udgangspunkt er målet at bruge så lidt energi som muligt, når et materiale skal gå fra en kontekst til en anden, hvorfor genbrug her vil være den bedste metode. Dog vil der være situationer, hvor et brugt materiales værdi er tilstrækkelig lav, at det vil give mere værdi at upcycle og genanvende materialet. 

Dette kan således refereres tilbage til hvordan et byggeri bliver nedrevet. Her gør selektiv nedrivning det nemlig nemmere at bevare materialernes værdi bedst muligt. Hvis et byggeri er blevet nedrevet på traditionel vis, er det dog stadig muligt at upcycle nogle af materialerne. Dette vil være en bedre løsning, end at afskaffe dem.

Læs mere om ressourceforbrug i byggeriet

Kurser om bæredygtigt byggeri