Bygningsmodellerne var i projektet et centralt værktøj blandt projektets deltagere til at understøtte kommunikation og koordinering. Med fokus på at modellerne hele tiden afspejlede projektets stade understøttet af modelleveranceplanen, blev det tydeligt for alle, hvem der rent modelmæssigt leverede hvad til hvilket tidspunkt. Det mindskede nødvendigheden i daglige koordinering og resulterede i et mere jævnt produktionsflow for alle parter, uden mange brandslukninger og stop i produktionen.

Erfaringer fra brug af modelleveranceplaner er blandt projektets parter taget med til efterfølgende projektsamarbejder og indgår her som en naturlig del.