BEST CASE

Forbedret workflow i udførelsen

Denne case tager udgangspunkt i, hvordan vi har planlagt og forbedret workflowet i udførelsen på råhus-delen. Her har vi bygget hele råhuset virtuelt før vi udfører det for at sikre, at alle løsninger kan udføres.

Denne case er udarbejdet af:
Ástríður Elín Ásgeirsdóttir og Erik Stender Hornstrup, Per Aarsleff A/S

FAKTA

  • Projekt: Domicil for Danske Bank
  • Størrelse: 130.000 m2 / 35.000m3 beton
  • Ydelser: Totalentreprise

Hvad gik godt? 

Projektet T30A på Posthusgrunden er en totalentreprisekontrakt. Afgørende faktor for projektet er tid. Derfor har planlægning været en stor fokus for os som Totalentreprenører. Det er ikke tid til at opfinde løsninger ud på pladsen i udførelsen. Det er derfor vigtigt at vi har planlagt og gennemtænkt alle løsninger inden udførelse. Workflowet ud på pladsen er alt afgørende.

Der er mange fagområder hvor vi har implementeret VDC og digitalisering, på projektet, til at sikre planlægning og bedre Workflow ud på pladsen.

Den Case Story tager udgangspunkt i hvordan vi har planlagt of forbedret workflowet i udførelsen på råhus delen. Her har vi bygget hele råhuset virtuelt før vi udfører, til at sikre os at alle løsninger kan udføres.

Det betyder, at vi skal afsætte ressourcer internt i Aarsleff, samt sikre at de leverandører vi vælger, laver deres produktionsgrundlag i BIM.

Stålleverandøren (Give stålspær) og Element leverandørerne (Spæncom) anvender rådgiverens model som grundlag til produktion. Her er vigtigt at modellerne er gældende til udførelse, eller gældende grundlag til udførelse, og at de afleveres i IFC format.

På dette projekt havde vi udfordring i forhold til IKT-aftalen som kun beskrev aflevering af originalt format.

Internt i Aarsleff valgte vi at udføre 3D armeringsydelsen, hvor al armering i in-situ støbte konstruktioner er modelleret 1:1 og produktionsdata bestilt direkte fra modellen.

Til at færdiggøre den virtuelle model blev det besluttet at modellere al fugearmering i samme model for koordinering og bestilling.

Her kan vi granske hele materialet inden produktion, samt sikre korrekt bestilling af materiale og dermed reducere spild.

 

Hvorfor gik det godt?

Til at få denne proces til at skabe værdi, er det vigtigt at man har tæt samarbejde, både med sine leverandører, rådgiverteam, samt det interne udførelses-team.

Det er mange udfordringer som opstår, og eventuelle detaljeringsprincipper som er beskrevet i designfasen som ikke kan udføres.

Her kan vi re-designe detaljeringen så den er mere udførelsesvenlig.

Det giver meget mere overblik og forståelse for alle aktører når det hele er samlet i en BIM-model.

Projektet er stadig under udførelse, hvor vi har over 90 håndværker som binder armering og støber beton, samt 20 håndværkere som monterer elementer. Det er alt afgørende for os at der ikke forekommer produktionsstop.

Den samlede model, hvor det hele er modeller til den mindste bolt, svejsning eller armeringsstang er med til at gøre den tværfaglige koordinering mellem UE’ere hurtigere, hvor det er bedre indblik i sammenhænge og grænseflader.

BIM-model

Hvad fik vi ud af det?

En virtuel model giver os mulighed for at optimere arbejdsgange og finde gode løsninger på forhånd, inden vi står ud på pladsen, og som tager højde for vores egen og UE’ernes produktion.

Her har vi et stærkt grundlag for løsninger som hurtigt kan koordineres, og i samarbejde med rådgiveren indarbejdes, så de kommer med i leverandørernes produktion og dermed ud på pladsen.

Vores egen produktion har bedre overblik og langt bedre forståelse for hvad der foregår i sammenhæng med andre bygningsdele, samt den enkelte detalje.

Når vi designer både vores in-situ armering og fugearmering i tæt samarbejde med vores entrepriseledere og formænd, visualiseres eventuelle udfordringer ved udførelse og derfor kan vi optimere armeringsløsninger, så de er mere udførelsesvenlige og derfor med til at skabe hurtigere workflow ud på pladsen.

Det er forbindelse mellem navngivning på armering og elementer, som du finder i modellen, på tegninger, bestillingslister og materialet ud på pladsen. Dermed skabes der rød tråd fra design til udførelse og folkene på pladsen ved hvad de skal foreholde sig til.

Uforudsete udfordringer kan hurtigt visualiseres, som giver hurtigere kommunikation og bedre samarbejde. Vi kan på oplyst grundlag tage hurtigt aktion.

in-situ armering og fugearmering