Pressemeddelelse

BIM-konference: Startskud til digital transformation i byggeriet

Ny nordisk konference i midten af København danner rammen for et væld af dansk og international inspiration og viden og skal årligt give digitaliseringen af byggebranchen luft under vingerne.
People

D. 22.-23. september løber den første årlige buildingSMART Nordic Conference af stablen. Værten er buildingSMART Danmark og konferencen skal løfte kendskabet, anvendelsen og potentialet for fælles internationale standarder og åben dataudveksling.

buildingSMART Danmarks daglige leder Kasper Køster Svendsen er ikke i tvivl om udbyttet ved øget brug af principperne bag buildingSMART:

- Potentialet er betragteligt – både for den enkelte virksomhed ift. øget konkurrencedygtighed og bedre samarbejdsmuligheder, men vil også give branchen som helhed med nye redskaber til øget bæredygtighed og styrkelse af digital og international resiliens, udtaler Kasper.

Nye redskaber til øget bæredygtighed og styrkelse af digital og international resiliens

Vil I med ind i fremtiden?

Ifølge digitaliseringschef hos Molio, Ole Berard er konferencen et must for alle aktører i byggebranchen, som vil fremtidssikre deres forretning:

- Digitalisering er fremtiden. BIM er fremtiden. Og fælles standarder og åbne filformater er fremtiden. Og jo før vi, i byggeriet, for alvor kommer i gang med at dele de bedste løsninger, jo bedre, fortæller Ole Berard.

Digitalisering er fremtiden. BIM er fremtiden. Og fælles standarder og åbne filformater er fremtiden.

Han fortæller desuden at en blanding af danske og internationale speakere er med til at sikre, at al den viden og case-erfaring, man tager med hjem, kan anvendes hjemme såvel som ude på internationale projekter.

Molio er medarrangør af buildingSMART Nordic Conference og derudover bidrager de nordiske buildingSMART chapters med bl.a. koordinering af events.

- Udbredelsen af buildingSMARTs principper og værktøjer er jo ikke et dansk projekt, men gavner hele norden og resten af det globale byggeri. Vi er derfor meget glade for at de nordiske buildingSMART chapters er med til at løfte konferencen, fortsætter Ole.

Early bird rabat – se mere her

Mød nogle af branchens frontløbere

På konferencen samles nogle af pionererne inden for digitalisering i den globale byggesektor. Du kan bl.a. møde Richard Petrie, som er øverste chef i buildingSMART International og har været med til at fremme organisationen og idéerne bag siden 2013.

Konferencen byder desuden på inspirerende og højaktuelle cases og rig mulighed for at mødes med ligesindede specialister fra alle dele af bygge- og anlægsbranchen.

Nytænkning er en nøgle faktor

Der er fart på digital udvikling i alle brancher og byggeriet er ingen undtagelse. buildingSMART Nordic Conference vil styrke udvikling og implementering af helt nye løsninger med en sideløbende BIM-storm-konkurrence.

På den såkaldte BIM-storm-konkurrence konkurrerer studerende fra udvalgte studier om at finde løsninger på anvendelsen af internationale standarder og åben dataudveksling. BIM Storm-konkurrencen afvikles i samarbejde med DTU, KEA og Aalborg Universitet og alle idéer og innovative forslag vil efterfølgende blive udgivet.

Tilmeld dig konference her

Åben invitation

buildingSMART Nordic Conference henvender sig til alle med interesse for den værdiskabelse, som ledsager digitalisering, samarbejde og vidensdeling inden for bygge- og anlægsbranchen.
Konferencen vil tælle nationale og internationale deltagere og henvender sig både til forretningsmæssige og digitale beslutningstagere.
Den oplagte deltager arbejder allerede med eller planlægger at arbejde med, BIM, samt BIM/VDC/IKT Managere, der interesserer sig for, hvordan digitalisering skaber værdi i forretningen.

FAKTA: Om buildingSMART

  • buildingSMART Danmark blev godkendt som selvstændigt chapter i buildingSMART International ved årsskiftet til 2020.
  • Ambitionen for det danske chapter er at skabe gode samarbejdsvilkår i byggeriet, styrke digital erhvervsudvikling på tværs af landegrænser, sikre ejerskab til egen data over tid (fx i forbindelse med drift) samt understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet.
  • buildingSMART Danmark er i januar 2020 etableret i et datterselskab til Molio - Byggeriets Videnscenter, som netop har gennemgået en større strategisk omstrukturering og er styrket på flere områder.Foruden 6-8 interessevækkende Boost-arrangementer årligt, sættes der ERFA-grupper op i hele Danmark, som løbende kan sikre udbredelse og implementering af åbne standarder i byggeriet.
  • I starten af 2020 indgik buildingSMART Danmark et partnerskab med Realdania, som støttede buildingSMART Danmark med 1 million.
  • Grundejernes Investeringsfond valgte i foråret 2020 ligeledes at indgå i et partnerskab og støtte buildingSMART Danmark med tilsvarende 1 million.
  • I norden er der buildingSMART chapters i Norge, Finland, Sverige og Danmark, som er samlet i Nordic Hub, hvor chapteret fra Letland og Estland også deltager.
  • buildingSMART er en international not-for-profit organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet.
  • buildingSMART udarbejder fælles tilgange til design, udførelse og drift i byggeprocessen gennem åbne dataformater (open BIM), baseret på fælles byggestandarder.
  • buildingSMARTs strategiske mål er, at open BIM-standarder skal give værdi til samfundet og resultere i målbare fordele for brugerne i form af betydelige forbedringer på omkostninger.

Kontakt

Kasper Køster Svendsen
Daglig leder i buildingSMART Danmark
kks@buildingSMART.dk
+45 23 27 16 88

Ole Berard
Digitaliseringschef i Molio
obe@molio.dk
+45 44 89 06 88

Christina Hvid
Adm. Direktør i Molio
chv@molio.dk
+45 23 43 18 03

Læs mere om konferencen og tilmeld dig herunder: