buildingSMART sænker barriererne for implementering af IFC

I forbindelse med det andet møde i buildingSMART Danmarks tekniske udvalg har vi talt med Lèon van Berlo, teknisk direktør for buildingSMART International, der løfter sløret for de seneste nyheder fra buildingSMART International.

”Vi har ansat en ny compliance-direktør. Hun starter i juni, og det er noget, vi har brygget på i et stykke tid. Vi tror virkelig på, at dette vil accelerere branchens brug af buildingSMART-standarder og -løsninger,” svarer Léon van Berlo, teknisk direktør, buildingSMART International, prompte, når han bliver spurgt, hvad der er nyt i buildingSMART International.

People

To dele af certificeringsprogrammet: Professionel certificering og softwarecertificering

Den nye direktør bliver ansvarlig for buildingSMART Internationals Compliance-program. Formålet med programmet er at levere kvalitetskontrol, pålidelighed og troværdighed for organisationer og enkeltpersoner. Complianceprogrammet består af to dele. Den professionelle certificeringsdel er et globalt benchmark for openBIM-uddannelser, hvor buildingSMART International er ansvarlig for kvalitetssikring og standardisering. Den anden del er softwarecertificering, der validerer implementering af standarder og løsninger baseret på Industry Foundation Classes (IFC), BIM Collaboration Format (BCF) og andre standarder. Denne service hjælper brugere og softwareleverandører med at sikre, at dataudvekslinger er konsistente og af pålidelig kvalitet.

Bæredygtighed bliver et selvstændigt buildingSMART International rum

Formålet med det andet møde i det danske tekniske udvalg var at etablere de første danske buildingSMART rum. buildingSMART rum er åbne grupper af specialister, der arbejder sammen om at optimere bygge- og anlægsbranchen gennem udviklingen af åbne løsninger og standarder. De respektive rum fokuserer på et bestemt domæne eller en kontekst, og rummene kan igangsætte projekter afhængigt af arten og omfanget af problemet eller muligheden, der skal løses.

Som alle andre brancher fokuserer bygge- og anlægsbranchen også på bæredygtighed, og da bygge­industrien er ansvarlig for op til 40 % af den globale CO2-udledning, spiller byggeriet en afgørende rolle i den igangværende grønne omstilling. Om aktiviteterne i de forskellige buildingSMART International Rooms forklarer Léon van Berlo, at hvert rum har en specifik køreplan, som løbende opdateres. Han nævner digitale tvillinger og buildingSMART Data Dictionary som nogle af de overordnede emner, som organisationen ser nærmere på. Léon van Berlo forklarer også, at bæredygtighed indgår som et element i alle de eksisterende buildingSMART-rum, f.eks. Infrastruktur, Jernbane, Teknisk, Produkter, Byggeri, Bygninger, Lufthavn og Regulatory. Derudover fortæller han, at der nu også er kommet et rum for bæredygtighed.

"Bæredygtig energiledelse er blevet et selvstændigt rum, hvor Siemens og Schneider Electric er grundlæggerne, og begge virksomheder er stærkt involverede," siger Léon van Berlo, "Det er fantastisk, at arbejdet i dette rum vil resultere i en global standardisering og IFC-konsensus for elektriske apparater og intelligente bygningsdele."

Brugerprogrammet gør det lettere at anvende buildingSMART værktøjerne

buildingSMART Internationals overordnede målsætning er at proaktivt facilitere brug og formidling af fælles standarder, der gør det muligt at optimere investeringer i byggeriet og forbedre vækstpotentialet. buildingSMART muliggør den digitale transformation af bygge- og anlægsbranchen ved at udvikle standarder og tjenester, der understøtter projektlevering, asset management og organisering af hele værdikæden. Derfor følger det, at jo mere udbredt brugen af ​​IFC og buildingSMART standarder bliver, jo lettere bliver det for brugerne at få ejerskab over deres digitale udvikling.

"Brugerprogrammet fremmer forståelsen og implementeringen af ​​buildingSMART International standarder, løsninger og tjenester. Det forbedrer samarbejde og kommunikationen mellem buildingSMART-fællesskabet og byggebranchen som helhed,” forklarer Léon van Berlo.

"Hovedformålet med vores brugerprogram er at sænke tærsklen for professionelle, så de lettere kan benytte sig af vores løsninger: Vi producerer og formidler regelmæssigt brugervejledninger og publicerer casestudier, der viser, hvordan buildingSMART-værktøjerne skaber værdi på projekter over hele verden. Vores compliance-program resulterer i certificeringer, der også er en del af denne proces,” siger Léon van Berlo, ”og derudover kan man argumentere for, at buildingSMART Awards også er en vigtig del af formidlingen af buildingSMART-værktøjernes værdiskabelse.”

IFC4.3 afventer ISO-certificering, men fungerer allerede

Den seneste version af IFC er IFC 4.3 der blev udgivet i foråret 2022. Léon van Berlo siger, at den netop er blevet sendt til The International Organization for Standardization for at modtage en ISO-certificering, og at det kan tage et år før det sker. "Den endelige ISO-certificerede version af IFC4.3 vil være den samme som den, der udgives nu. Jeg kan med stolthed fortælle, at IFC4.3 er den mest gennemtestede IFC-version nogensinde, og at en lang række softwareleverandører har været aktivt involveret i udviklingsprocessen. I stedet for at presse dem, har vi inviteret dem til at deltage i processen fra begyndelsen. Det betyder, at softwareleverandørerne er i stand til at implementere IFC 4.3 i deres software meget tidligere, end de ville i de tidligere versioner,” slutter Léon van Berlo.

Efter interviewet deltog Léon van Berlo og hans kollega, Evandro Alfieri i det andet møde i den tekniske komité, hvor Léon van Berlo præsenterede, hvordan buildingSMART International er organiseret og tog deltagerne gennem den seneste udvikling inden for buildingSMART International, som de til dels fremgår af dette interview.

Tre danske buildingSMART rum etableres inden sommeren 2022

På baggrund af mødet er det planen at etablere de første tre danske rum inden sommerferien. I første omgang bliver der etableret rum for Infrastruktur, Regulering og Bæredygtighed.

For at de danske buildingSMART rum bliver en succes er det vigtigt, at repræsentanter fra hele værdikæden i bygge- og anlægsbranchen deltager. Vil du høre mere om de danske buildingSMART rum og se, om det er noget for dig eller din virksomhed skal være en del af, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Olsen på pbo@molio.dk eller 5370 9511.