Case: Københavns Universitet

Byg- og driftsorganisationer bør kræve åbne formater

Markus Lampe er plan- og udviklingschef på Københavns Universitet og er overbevist om at fælles standarder skaber værdi for bygherrer og driftsorganisationer.

Fælles standarder og åbne filformater er et centralt aspekt af bygge- og anlægsbranchens digitalisering og ikke mindst effektivisering. Markus Lampe, som er plan og udviklingschef på Københavns Universitet, har i mange år arbejdet aktivt for udbredelsen af åbne formater. I hans jobposition handler det i høj grad om at fremtidssikre bygningsdata, så de kan anvendes til renovering og ombygninger i hele bygningens levetid. Vi har sat ham stævne til et interview i det smukke Fiolbibliotek, der ejes af Københavns Universitet og ligger overfor Vor Frue Kirke i hjertet af det gamle København.

Markus 10

Vigtigt at kunne tilgå data - også i fremtiden

Markus Lampe har en meget håndgribelig forklaring på, hvorfor det er vigtigt, at Universitetet ligger inde med bygningsdata i et åbent format. Fiolbiblioteket, som er en velbevaret biblioteksbygning, som sagtens kunne forveksles med læsesalen på Hogwarts i historien om Harry Potter, er nemlig udgangspunktet for Markus Lampes overbevisning:

- Fiolbiblioteket fra 1861 er en af de få bygninger Københavns Universitet ejer, og der er ikke så svært at finde informationer, når vi skal bygge om eller renovere. Kigger vi derimod på de nybyggerier, vi lejer, og som vi har rigtigt mange af, så kan det om små 15 år måske være meget svært at åbne tegningsfilerne og dermed tilgå informationerne. Derfor er det vigtigt, at vi har noget, som svarer til en PDF-fil for bygningsmodeller, hvilket jo er det som IFC er, forklarer han.

Som driftsorganisation er Københavns Universitet interesseret i at have bygningsdata i åbne formater, da de, udover at fremtidssikre vedligehold, også indebærer et naturligt ejerskab til egne data. Eksisterer data kun i et proprietært og dermed i et lukket filformat, er man i princippet i hænderne på en kommerciel aktør, hvor man er afhængig af, at den pågældende software eksisterer og kan læses på det pågældende tidspunkt. Fælles standarder og åbne formater burde være en no-brainer hos byggeriets forskellige aktør, men når man spørger, hvorfor det ikke er tilfældet, henviser Markus Lampe til den danske markedssituation:

- Det er en stor udfordring, at vi i Danmark på projekteringssiden har en software monopol lignede tilstand, så det falder ikke naturligt, at man arbejder med åbne formater, da de fleste aktører i forvejen arbejder med de samme proprietære formater.

Han fremhæver, at Københavns Universitet selv kan være med til at påvirke udviklingen:

- Når situationen er, som den er, er det blot endnu vigtigere, at vi som bygherre går ind og kræver åbne formater, så vi kan lave tjek ved faseafleveringer og meget mere. Det er et must, når vi modtager og skal arbejde med de komplekse geometriske relations databaser - det vil sige BIM-modeller.

Ifølge Markus Lampe skal bygherrerne også være bedre til at afdække deres databehov:

- BIM-modeller skaber uden tvivl værdi, men det er meget vigtigt, at de respektive parter, der arbejder med 3D-modeller, stiller udgifterne for dataarbejdet op i forhold til den reelle værdiskabelse. Det er vigtigt, at bygherrer og driftsorganisationer ikke har et default mode, der hedder vi skal have alt i alle vores bygninger registreret og i en BIM-model. Derimod skal vi have et realistisk forhold til vores databehov, så vi ikke ender med uoverskuelige modeller med masser af data, vi alligevel aldrig kommer til at vedligeholde eller anvende, uddyber Markus Lampe.

Lyt til brugerne - og få topledelsen med

Med etableringen af buildingSMART Danmark kommer der i de kommende år et øget fokus på åbne standarder og fælles filformater herhjemme. Markus Lampe har nogle gode råd til, hvordan man får sat ekstra fart i implementeringen af buildingSMART-værktøjerne i Danmark:

- For det første er det meget, meget vigtigt, at man lytter til brugerne – især teknikerne – og spørger ind til, hvor den reelle værdiskabelse er for dem lige nu. Den anden, og mindst lige så vigtige del, er ledelsesopmærksomhed. Vi skal have toplederne med, så de bliver bekendt med, hvilken værdi åbne standarder tilfører til deres forretning.

Markus Lampe mener, at det kræver en præcis og kontinuerlig kommunikationsindsats, hvis vi skal i mål:

- Det handler om kommunikation, kommunikation og kommunikation, blandt andet om produkter og i det hele taget om, at buildingSMART er på markedet som et selvstændigt chapter. Der er behov for at udbrede de gode eksempler og vise, at det faktisk er en god business case for byggeriets parter at arbejde med åbne filformater. Får man udbredt det budskab, er jeg sikker på, at hele byggeriets værdikæde vil arbejde sammen om udviklingen og implementering af åbne filformater og fælles standarder, afslutter Markus Lampe.

I forbindelse med buildingSMART Nordic Conference lavede vi et videointerview med Markus Lampe, som du kan se herunder. 

Se også de andre oplæg på buildingSMART Nordic Conference her.