Ny IKT-guide viser vejen til bedre digitalt samarbejde

Molt Wengel har i samarbejde med buildingSMART Danmark lavet en guide til IKT og openBIM. Guiden blev lanceret hos Molt Wengel til et arrangement, der på fineste vis kombinererede det faglige med det sociale – ikke mindst takket være det engagerede og spørgelystne publikum. Guiden er gratis og kan downloades fra buildingSMART Danmarks hjemmeside.

Formålet med ’Bygherrens anvendelse af IKT og openBIM’ er at give bygherrer – og de øvrige parter i byggeriet – en kort og enkel indføring i, hvad der overvejes, når der stilles krav til det digitale samarbejde i byggeriet. Guiden er skrevet af Sofie Grubb Turley, Peter Qvist Lessel og Melanie Palsgaard Andersen (Molt Wengel Advokatpartnerselskab) Peter Bo Olsen (buildingSMART Danmark / Molio) og Thomas Graabæk (Formfaktor).

Guiden er formuleret i et lettilgængeligt sprog og indeholder masser af facts, forklaringer og gode, håndgribelige råd. Derudover kan du læse en case fra Københavns Universitet, som vi håber, kan være til inspiration for bygherrer. I den spændende case fortæller Københavns Universitet, som byg- og driftsherre, om deres værdifulde erfaringer med openBIM og IKT.

Du kan downloade ‘Bygherrens anvendelse af IKT og openBIM' her

People

Tre ting vi lærte om IKT i forbindelse med lanceringen

IKT-guiden blev offentliggjort hos Molt Wengel ved et lanceringsarrangement. Efter en kort intro af Peter Bo Olsen gennemgik Sofie Grubb Turley guidens opbygning og satte derefter fokus på tre centrale råd.

Første råd er ‘Forstå de krav, du stiller’ og handler om, at det er vigtigt, at bygherrerne sætter sig ind i IKT og forstår de krav de stiller til deres rådgivere. Et konkret eksempel Sofie Grubb Turley fremhævede er IFC, hvor det ikke er helt ligegyldigt om der stilles krav om IFC2x3 eller IFC4.3. Et andet eksempel at fastlægge hvilket LOD (Level of Detail), der stilles krav om i IKT-aftalen, hvor det sjældent giver mening at stille krav om et for højt niveau. Læren er, at jo mere velovervejede krav af relevans for det konkrete byggeri, der stilles i en IKT-aftale, jo bedre digitalt samarbejde – ikke mindst fordi både bygherre og rådgivere er enige om, hvilket format de ønsker/skal levere digitalt.

Sofie Grubb Turleys andet råd er ‘Tilpas dem til det konkrete projekt’, hvor hun advarede mod, at bygherrerne anvender standardiserede IKT-aftale ud fra one size fits all tankegang. Her nævnte hun blandt andet, at de involverede parter fra starten i IKT-aftalen bør fastlægge, hvordan kommunikationen på et givent projekt skal foregå. En oplagt mulighed er at avende et projektweb, der samler alle relevante projektinformationer. Et andet eksempel, er at vurdere om det givne projekt i virkeligheden er stort nok til, at det giver mening at stille krav om digitale bygningsmodeller eller om digitale tegninger i virkeligheden er nok.

Tredje take away er ’Tjek om du får det, du har bestilt’, hvilket Sofie Grubb Turley fremhævede som et afgørende punkt. I den sande openBIM og buildingSMART-ånd konkretiserede hun atter IFC: Får du som bygherrer den IFC-model, du har stillet krav om i IKT-aftalen og betaler rådgiveren for at levere? Derudover fremhævede hun kollisionskontrol, da det i sagens natur er markant billigere at rette diverse fejl i de tidlige faser i den digitale model end senere hen, når maskiner og personer er i fuld gang på byggepladsen. Herunder er det også afgørende for bygherrer eller bygherrerådgiverne at sikre sig, at der faktisk bliver rettet op på de fejl/issues, som fremgår af kollisionskontrollen.

Oplæg Om Buildingsmart DK Guiden Bygherrens Anvendelse Af IKT Og Openbim 20230622

Paneldebat understreger at branchen har manglet en lettilgængelig IKT-guide

Efter introduktionen til IKT-guiden modererede Josefine Bjerrum fra Molt Wengel en paneldebat med Sofie Grubb Turley, Peter Bo Olsen og Lasse Langhoff Wilms fra WSP. Både i panelet og blandt tilhørende var der udbredt enighed om, at branchen har manglet en IKT-guide.

Lasse Langhoff Wilms pointerede, at hele branchen får gavn af en guide, der er skrevet i et lettilgængeligt sprog og samtidig er praksisnær. Den skal nu ud og leve i branchen, forklarede han, men det er også vigtigt, at bygherrerne afsætter økonomiske ressourcer til IKT-arbejdet, hvilket blandt andet indebærer at afstemme IKT-aftalens indhold og krav i de tidlige faser.

Sofie Grubb Turley mener, at en overordnet ambition er at sikre, at data flyder frit og korrekt mellem alle aktører og i alle faser. I forlængelse af dette understregede Peter Bo Olsen, at standarder er en integreret del af IKT og openBIM, fordi de effektiviserer praksis og på denne måde gennem digitalisering gør hele bygge- og anlægsbranchen med effektiv. IKT-aftalerne skal have et formål, nemlig skabe merværdi, og her er standarder et afgørende element.

Lasse Langhoff Wilms slog et slag for vigtigheden af, at bygherrerne afstemmer tingene med de øvrige parter, blandt andet ved at fastlægge de konkrete behov og levere, hvad der er aftalt. Han mener, at guiden er særdeles velkommen, da den forklarer, hvorfor det er vigtigt med entydige IKT-krav. Nu skal guiden ud i branchen, så bygherrer og byggeriets øvrige parter får øjne op for, hvorfor IKT-aftaler er vigtige og værdiskabende.

Netop en guide og ikke mindst historiefortælling, der viser praksis og merværdien er afgørende for en øget opmærksomhed på IKT-aftalers betydning og ikke mindst implementering i praksis, istemte Peter Bo Olsen.

Tak til Molt Wengel for at lægge hus til veltilrettelagt lanceringsarrangementet, paneldeltagerne og ikke mindst det engagerede og spørgelystne publikum, der gjorde eftermiddagen til noget ganske særligt.

Sofie Grubb Turley får de sidste ord med denne opfordring: Læs, brug og del guiden.
I buildingSMART Danmark håber vi, du har lyst til følge hendes opfordring …

Guiden kan sammen de øvrige publikationer og værktøjer fra buildingSMART Danmark hentes her.