Digitale materialepas er et kvantespring for cirkulær økonomi

Martha Lewis, Head of Materials hos Henning Larsen, er keynote speaker på buildingSMART Virtual Summit Autumn 2021, hvor hun blandt andet kommer ind på digitale materialepas som en afgørende forudsætning for den cirkulære økonomi.
People

Med 'Sustaining Our Society' sætter buildingSMART International fokus på bygge- og anlægsbranchens ansvar for at tænke bæredygtigt i alle faser og på tværs af hele værdikæden. Seancen finder sted på åbningsdagen af buildingSMART International Virtual Summit Autumn 2021.

Martha Lewis, Head of Materials hos Henning Larsen er keynote speaker og vil komme ind på behovet for øget transparens og gennemsigtighed omkring vores byggematerialer i form af digitale materialepas.

Et kvantespring for den cirkulære økonomi

“De digitale materialepas vil understøtte ressourceflowet og opfordre til øget genanvendelse i byggeriet. De vil medføre, at vi som rådgivere kan være sikre på, at der ikke er farlige stoffer i et givent byggemateriale eller produkt, og betyder samtidig at vi kender det givne byggemateriales fremtidige ressourcemæssige potentialer. Disse informationer er meget relevante i planlægningsfasen, da det giver rådgiverne mulighed for at træffe validerede beslutninger på et informeret grundlag. Hvis disse informationer derudover er koblet op på BIM/IFC-modellerne, vil det medføre et kvantespring for den cirkulære økonomi. Jeg ser det som et første og afgørende skridt i at etablere bygninger, der fungerer som fremtidens ressourcebanker” fortæller Martha Lewis.

buildingSMART International Summit Autumn 2021

buildingSMART International Summit løber af stablen fra mandag d. 27. september til fredag d. 8. oktober og byder på et sandt overflødighedshorn af aktiviteter i form af form af keynote-oplæg, rundbordssamtaler, arbejdssessioner, præsentationer og sponsoroplæg. Sustaining Our Society finder sted mandag d. 27. september mellem kl. 14 – 15.50.

Yderligere information og billetter finder du her.