openBIM

DTU Construct og openBIM: et oplagt match

På Institut Byggeri og Mekaniske Teknologi (Construct) sætter de open foran BIM. I denne artikel forklarer programchef Jan Karlshøj, hvorfor det er vigtigt at undervise fremtidens ingeniører i openBIM og buildingSMART-værktøjerne.
People

 I over 15 år har Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby arbejdet med openBIM - en tilgang, hvor fri udveksling og deling af bygningsinformationer er i centrum. DTU udvikler og tilpasser løbende deres tilgang og undervisning for at opmuntre de studerende på Lyngby Campus til at omfavne en mere åben tilgang til deres arbejde. Derfor lægger Construct særlig vægt på buildingSMART-datamodeller og -udvekslingsmetoder i undervisningen.

Et af hovedformålene med  undervisningen i buildingSMART-værktøjerne er at give de studerende frihed til at vælge de deres egne værktøjer og derudover skabe integration mellem de forskellige platforme. Construct’s undervisning i openBIM styrker de studerendes færdigheder i buildingSMART-metoder og ISO 19650, hvilket giver deres bachelor- og kandidatstuderende brugbare værktøjer til at arbejde med åbne standarder og udvekslingsprotokoller.

openBIM er afgørende for fremtiden i bygge- og anlægsbranchen

Construct lægger stor vægt på at give de studerende praktisk erfaring, og derfor opfordres de som en del af deres studier til at udvikle egne programmeringsfærdigheder. Dette omfatter alt fra at lære at de studerende at udveksle IFC-filer, kontrollere og analysere data med openBIM-værktøjer til at udvikle egne programmeringsrutiner med IfcOpenShell. På denne måde udruster Construct deres studerende med de redskaber, der er brug for  i en moderne bygge- og anlægsbranche – redskaber, der i stigende grad efterspørges både på nationalt og internationalt niveau.

Styrker de studerendes frihed til at vælge værktøjer

Tim McGinley, Kristoffer Negendahl og Jan Karlshøj er de kursusansvarlige for BIM-kurserne på Construct.

Jan Karlshøj er programchef og forklarer om baggrunden for Construct’s satsning på openBIM og buildingSMART-værktøjerne.

”På Construct mener vi, at det er vigtigt at forklare de studerende, at dem der skaber data både ejer de generede data og strukturen de lagres i. De skal blive bekendte med, at der er frihed til at vælge softwareværktøjer, og at de ikke skal være bundet til et værktøj, blot fordi nogle andre i byggeprocessen har brugt det,” argumenterer Jan Karlshøj.
”Det er vigtigt at informere om åbne standarder, da de studerende ikke naturligt møder det gennem de kommercielle softwareleverandører. Derudover er det et EU-krav, at den offentlige sektor ikke favoriserer enkeltvirksomheder, og af samme årsag stiller offentlige institutioner i stigende grad krav om brug af åbne eller officielle standarder. Som et offentligt betalt universitet  ønsker vi ikke at favorisere en enkelt leverandør. Ved at give de studerende programmerings- og buildingSMART-færdigheder åbner vi en ny verden for dem. De kan se, at de ikke er begrænset af, hvilke kommercielle programmer de bruger, men at de kan skabe integration mellem kommercielle programmer – eller at de kan skabe programmer, som kan løse specifikke opgaver,” afrunder Jan Karlshøj.

 Hos buildingSMART Danmark er vi ikke i tvivl om, at openBIM og buildingSMART fører til en mere digital, effektiv og bæredygtig bygge- og anlægsbranche. Derfor glæder det os, at et Europas førende tekniske universiteter sætter et open foran deres BIM-strategi.