Erfaren digitaliseringsekspert kommer til buildingSMART Danmark

En af Danmarks mest erfarne digitaliseringseksperter skal løfte buildingSMART Danmarks virke og opdatere Molios IKT-værktøjer

Peter Bo Olsen, 59, er tiltrådt som standardiseringsspecialist i Molio, hvor han skal facilitere det internationale samarbejde i buildingSMART, udvikle det danske buildingSMART-netværk og udbrede kendskabet til buildingSMART-værktøjerne.

People

Fokus på værdien af openBIM

Ringen er hermed sluttet, da effektivisering af processer med udgangspunkt i openBIM og informationsstyring i forhold til den igangværende internationale ISO 19650 standardisering har været et gennemgående tema for Peter Bo Olsens arbejdsmæssige virke. Gennem flere år har han arbejdet med at evaluere, dokumentere og formidle digitale praksisser på bygge- og anlægsprojekter.

”buildingSMART Danmarks arbejde er superrelevant og jeg glæder mig til at være med til at løfte kendskabet til buildingSMART i den danske bygge- og anlægsbranche ved at demonstrere, hvordan åbne standarder og fælles filformater skaber værdi på flere parametre, så flere i branchen får øjnene op for gevinsterne” fortæller Peter Bo Olsen.

En betydelig kapacitet

Ole Berard er digitaliseringschef i Molio og er blandt andet ansvarlig for buildingSMART Danmark og ConTech Lab. Han glæder sig over, at det er lykkes at få Peter Bo Olsen med på teamet. ”Peter Bo Olsen er en betydelig kapacitet, og jeg er meget glad for, at han har sagt ja til at være med til at løfte buildingSMART Danmarks virke. Peter Bo har en kæmpe viden og praktisk erfaring, samtidig med at han også har indsigt i det strategiske arbejde og er god til at udvikle og vedligeholde relevante netværk. Alt det som er fokusområder for fremtidens buildingSMART Danmark,” fortæller Ole Berard.

En af Danmarks mest erfarne digitaliseringseksperter

Siden 2015 har Peter Bo Olsen været teknisk ekspert i den europæiske BIM-standardisering i CEN /TC 442 og hos Dansk Standard S-808 udvalg (BIM) med fokus på informationshåndtering i henhold til ISO 19650-standarderne og god praksis med openBIM. Peter Bo er derudover medforfatter af DS/CEN/TR 17439:2020-vejledningen om implementering af EN ISO 19650-1 og -2 i Europa, der er udgivet juni 2020. Siden juni 2002 har han været buildingSMART Denmark Fellow og har deltaget i buildingSMART International Awards juryen i 2020 og 2021.

Peter Bo Olsen er en af Danmarks mest erfarne digitaliseringseksperter med over 3-årtiers erfaring blandt andet fra MT Højgaard, hvor han gennem 29 år har bestridt en række forskellige roller med fokus på BIM og digitalisering. I perioden 2018 til 2021 var han Senior Technical Director, VDC Planning & Support, og han forlod MT Højgaard for at blive selvstændig konsulent i InformationManagement4U. Peter Bo har en bachelorgrad i computervidenskab fra Aalborg Universitet og en master i Informationsteknologi fra Syddansk Universitet.

Ved siden af hans opgaver i buildingSMART skal Peter Bo også opdatere Molios IKT-værktøjer, så de følger de internationale ISO 19650-standarder.