Interview: buildingSMART International

Fremtidens buildingSMART-standarder øger samarbejdet i byggeriet

Udviklingen af nye standarder i buildingSMART International accelererer til et hidtil uset niveau, og allerede om et år vil der være hele 3 nye måder at samarbejde og vidensdele på. I dette interview fortæller Léon Van Berlo, Technical director i buildingSMART International, hvad der er i støbeskeen for buildingSMART i den kommende tid. Det handler bl.a. om IFC4.3 aka BIM for infrastruktur og anlæg, åbne API’ere og modernisering af hele strukturen bag IFC.
People

IFC er relevant for hele byggeriets værdikæde. Bygherrer efterspørger IFC som udvekslings- og afleveringsstandard for at sikre at så mange forskellige parter som overhovedet muligt kan samarbejde og for at fremtidssikre data. Entreprenørerne anvender blandt andet IFC til mængdeudtræk, prisberegninger samt tidsplanlægning, mens rådgiverne sammenkæder deres BIM-modeller, så de kan koordinere og kvalitetssikre deres projekter. Léon van Berlo er Technical Director i buildingSMART International, der arbejder målrettet på at udvikle og opdatere software- og samarbejdsformater for bygge- og anlægsbranchen, fremhæver, at IFC er de facto standarden til at anvende og udveksle data på tværs af softwareplatforme og fagdiscipliner.

IFC 4.3 med nye funktioner til infrastruktur og anlæg

”IFC-formatet er ikke statisk, men er derimod i rivende udvikling,” fortæller Léon van Berlo, ”Det mest gængse format i byggebranchen i dag er IFC 2x3, men flere og flere BIM-programmer understøtter IFC4, som bl.a. indeholder teknologier linket til GIS (Geographical Information System, som bl.a. kommunerne benytter til deres korttjenester, red.) og NURBS (dobbeltkrumme overflader baseret på vektorer, red.).” Van Berlo fortæller, at næste version af IFC-formatet hedder IFC4.3 og kommer til at indeholde en række nye funktioner, som hovedsageligt henvender sig til brug for infrastruktur og anlæg. I Danmark har Vejdirektoratet og Bane Danmark haft en væsentlig rolle i udviklingen af det nye IFC-format.

”Udviklingen af IFC4.3 er i allersidste fase, og vi forventer at udgive den allerede til sommer 2021,” fortæller Léon van Berlo. Når den er parat, er det en forudsætning, at software-udviklerne implementerer standarden i deres software, for at formatet kan anvendes, men da der har været en parallel udvikling af softwaren i takt med at IFC4.3 er blevet udviklet, forventes det at gå langt hurtigere at få BIM-programmer med IFC4.3 på markedet, end det har været tilfældet med IFC4.

IFC5 gør det muligt at arbejde ’live’

På trods af at IFC-formatet er en relativt lavpraktisk teknologi, er strukturen besværlig at håndtere for udviklere, computere og servere. For nogle er det en gammel OpenBIM-drøm, at have en live connection til en server, hvor du kan nøjes med at trykke ’synkroniser’ i Revit og straks se BIM-projektets ændringer i f.eks. Archicad. Det vil gøre det muligt at redigere objekterne i f.eks. Tekla og efterfølgende igen i Revit, så snart begge parter har synkroniseret med serveren.

Problemet er dog, at den nuværende IFC-struktur gør det meget svært at skabe et “live” samarbejde. Leon Van Berlo uddyber, “Problemet med IFC er en høj barre for implementeringen i software. Det er simpelthen for besværligt at udvikle software som understøtter IFC. For at gøre det lettere, skal IFC-strukturen være mere simpel, og så skal IFC-strukturen strømlines for at kunne implementeres i en ekstremt dynamisk samarbejdsplatform.”

I dag har er IFC strukturen adskillige eksportstandarder, der kaldes MVDere (Model View Definitions), hvor filstrukturen kan være anderledes sammenlignet med andre MVDere. Det gør det praktisk talt umuligt at benytte IFC-formatet til at arbejde sammen på en ’live’ server. Desuden er IFC-strukturen unødvendigt komplekst, hvor f.eks. et rum-objekt er forbundet til den omgivende Room Boundary via et særligt forbindelses-objekt. Dette bidrager til en kompleksitet, der har gjort det svært for softwareudviklerne at skabe kontinuitet.

Derfor er næste store projekt for buildingSMART International at strømline hele strukturen bag IFC, så det i højere grad kan benyttes til synkronisering med servere, samtidig med at det bliver lettere for software-udviklerne at implementere i deres software. Dette vil alt andet lige medføre, at nye versioner af IFC-standarden bliver hurtigere tilgængelige i diverse software-programmer, pointerer Léon van Berlo, der forventer, at den første test-version af IFC 5 ser dagens lys, når IFC 4.3 er modnet, så software-udviklerne kan forberede implementeringen af i deres programmer.

OpenCDE API

Mens vi venter på, at IFC bliver Strømlinet, arbejder buildingSMART International fokuseret på at udvikle andre tiltag, der styrker samarbejdet i byggebranchen. Léon van Berlo fremhæver blandt andet et projekt, der går under betegnelsen OpenCDE API, hvor API er en forkortelse for Application Programming Interface, mens CDE står for Common Data Enviroment, der er softwareløsninger til at dele og koordinere informationer på byggeprojekter.

”API giver mulighed for, at man kan skrive tillægsprogrammer, plugins, til andre systemer. OpenCDE API dækker over en række projekter hos buildingSMART, hvor fællesnævneren er samarbejde og vidensdeling. Hvordan arbejder man bedst sammen? Hvordan godkender vi dokumenter eller løsninger? Hvordan udvikles disse plugins gennem en åben standard?” forklarer han.

BuildingSMART International har fire planlagte OpenCDE API-projekter. Det første er et Document API for udveksling af dokumenter, det andet er Property API for udveksling af egenskaber, og derudover er der BCF API for udveksling af fejl fra f.eks. kollisionskontrol, og endelig den såkaldte foundations API, der har delte aftaler mellem alle andre API-standarder.

Document API er allerede under udvikling og skulle gerne blive udgivet og implementeret af adskillige softwareudviklere i starten af 2022. Det giver mulighed for at skrive plugins, som automatiserer udveksling af dokumenter. Det vil automatisere udvekslingen af IFC-filer gennem plugins til de produktspecifikke, proprietære samarbejdsplatforme. Flere softwareudviklere er allerede i gang med at implementere documentAPI i deres software. “Document API vil gøre det muligt at uploade og downloade filer direkte til og fra en CDE. De store software-udviklerne er del af den gruppe i buildingSMART, som udvikler denne kobling. Her vil synkroniseringen ske, når man klikker på en knap i ens software,” forklarer Léon Van Berlo.

De resterende projekter under OpenAPI er endnu ikke igangsat og har derfor ingen planlagte deadlines. IFC API’et, som måske vil have en banebrydende effekt på rådgivernes udveksling af BIM, bliver igangsat efter strømliningen af IFC og udgivelsen af IFC 5.

De udvekslingsprojekter, som buildingSMART International lancerer i den kommende tid, vil uden tvivl styrke samarbejdet i bygge- og anlægsbranchen og det er godt, at infrastruktur og anlæg allerede lader til at blive en IFC-samarbejdet i indeværende kalenderår. I buildingSMART Danmark ser vi frem til at understøtte de nye projekter i den kommende tid.

To andre caseinterviews: