Møde i Teknisk Komite: Oprettelse af buildingSMART Danmark Rooms

18. maj afholder vi næste Tekniske Komitemøde med fokus på opstart af de danske buildingSMART Rooms, som opfølgning på buildingSMART Danmark første Tekniske Komitemøde, der fokuserede på arbejdet i de etablerede Rooms i BuildingSMART International. Formålet er at etablere en række danske buildingSMART Rooms.
People

I november 2021 gennemførte buildingSMART Danmark sit første Tekniske Komitemøde med fokus på at skabe en bredere fælles forståelse for udviklingsarbejdet i de etablerede Rooms hos buildingSMART International. Det skete gennem en række præsentationer og workshops med deltagelse fra danske aktører, som er aktive i det internationale arbejde og en bred repræsentation af den danske branche.

På baggrund af komitemødet og tilslutningen til arbejdet med openBIM i Danmark er vi nu klar til det næste Tekniske Komitemøde med fokus på opstart af de danske buildingSMART Rooms. De danske buildingSMART Rooms skal arbejde på samme måde som tilsvarende Rooms i buildingSMART International.

Tilmeld dig komitemødet her.

Opstart på de danske buildingSMART Rooms

Hovedtemaet for det Tekniske Komitemøde 2 er arbejdet i buildingSMART Rooms og den efterfølgende opstart på de danske buildingSMART Rooms. Derudover vil buildingSMART International give en status på IFC 4.3.0 i forhold til byggeri og infrastruktur, samt fortælle hvad andre lande gør i denne sammenhæng.

Arbejdet i de internationale Rooms gennem buildingSMART International vil blive præsenteret af Technical Director Léon van Berlo fra buildingSMART International. I tilknytning hertil vil associate professor Jan Karlshøj, DTU, og Chef for Ejendomsdata og -digitalisering Michael Friis Ørsted, Københavns Kommune, fortælle om deres erfaringer med og oplevelse af at være en del af arbejdet i de internationale Rooms.

Den aktive deltagelse i buildingSMART Danmark

Tilslutningen til arbejdet med openBIM i Danmark er fra starten af 2022 blevet styrket af en række partnerskabsaftaler mellem buildingSMART Danmark og virksomheder i byggeriet. Det betyder at flere aktivt deltager i arbejdet i den danske Tekniske Komite og i de kommende buildingSMART Rooms.  

På det Tekniske Komitemøde 2 vil buildingSMART Danmark fortælle om mulighederne ved partnerskabsaftaler og tidsplanen for de kommende danske buildingSMART Rooms.

Tilmeld dig komitemødet her.

Det praktiske

Det Tekniske Komitemøde 2 finder sted d. 18. maj 2022 kl. 12.00 til 16.00 hos Molio, Lyskær 1, Herlev. Deltagelsen i dette komitemøde møde er åbent for den danske branche og gratis at deltage i. Tilmelding sker her og der vil være sandwich og vand ved ankomst fra kl. 11.30.