Molio-huset som BIM-projekt til Revit og Archicad

BIM-modellerne af Molio-huset er opdateret, så de svarer til de seneste udgaver af Revit og Archicad. Filerne er lavet som eksempelprojekter, der fungerer i samspil med Molios og buildingSMART Danmarks IFC-guides.

Gennem de seneste år har Molio og buildingSMART Danmark udgivet en række IFC-guides, der skal fremme anvendelsen af fælles standarder og åbne filformater. BIM-projekterne for Molio-huset, der understøtter Molios og buildingSMART Danmarks IFC- og BCF-guides, er opdaterede, så de svarer til Revit 2021 og Archicad 25. De to projekter har også dannet grundlag for illustrationerne i IFC-guiderne, som bl.a. viser, hvordan BIM-projektet struktureres i de to programmer. Derudover kan du også se, hvordan IFC-indstillingerne er lavet for at opnå det bedste resultat.

People

Modellen af Molio-huset er lavet efter Molios skitser og er klassificeret med CCS. Projekterne indeholder 3D-modellen med klassifikation og egenskabsdata, men ikke 2D-tegninger eller mængdeudtræk, da de hovedsageligt er udarbejdet til brug for IFC-udveksling.

Hvad er IFC?

IFC er det fælles format, som gør det muligt at vidensdele og udveksle data på tværs af fagdiscipliner og softwareplatforme – i dag og mange år frem. I Danmark er IFC et almindeligt filformat for udveksling af fagmodeller, samling af fællesmodeller, koordinering mellem fagrådgivere, kvalitetssikring, mængdeudtræk og aflevering til byg- og driftsherrer. Ikke desto mindre kan det for almindelige brugere være svært at overskue de mange muligheder for at styre geometri og data ved eksport af bygningsmodeller til IFC.

Opdaterede eksempelfiler

For at hjælpe brugerne på vej, er der udgivet IFC-guides om både eksport og import af IFC-filer mellem Revit, Archicad og Tekla, ligesom der også er udgivet en BCF-guide omkring udveksling af fejlrapporter. Guiderne er bl.a. udarbejdet af Nicklas Verdier Østergaard (PLH) og Thomas Graabæk (Formfaktor ApS), og de er til gratis download her.

Nu lægger vi de opdaterede eksempel-filer, der supplerer IFC-guiderne, frem, så alle kan kigge med og eventuelt benytte dem til diverse afprøvninger af IFC-udveksling. Du downloader filerne af Molio-huset her.

De oprindelige filer blev udarbejdet af BIM Equity, og de to projekt-filer til henholdsvis Revit og Archicad er opdateret af IKTech og Formfaktor, så de svarer til Archicad 25 og Revit 2021, hvor særligt IFC-indstillingerne er opdateret, på vegne af buildingSMART Danmark.