bSNC 2020

Nordisk konference synliggør gevinsterne ved openBIM

23. september afholdt buildingSMART Danmark den første buildingSMART Nordic Conference. En af de centrale take-aways er, at internationale standarder og åbne formater er relevante for hele byggeriets værdikæde.
People

I disse mærkelige tider, hvor møder foregår virtuelt og mange af os arbejder hjemmefra, er en fysisk, Corona-sikker konference et dejligt afbræk til den pandemi-påvirkede hverdag. Derfor er vi glade for, at vi, med de relevante tilpasninger, kunne gennemføre den første buildingSMART Nordic Conference – og ikke mindst at så mange deltog aktivt med spørgsmål til indlægsholderne og benyttede lejligheden til at netværke på DACs tagterrasse i den fantastiske indian summer. Den danske bygge- og anlægsbranche har mange udenlandske opgaver, så for at sikre et internationalt fokus samt hente inspiration fra udlandet foregik hele konferencen på engelsk.

Internationale standarder er et strategisk forretningsområde

Blandt de formulerede målsætninger for buildingSMART Danmark er, at hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde inddrages, samt at synliggøre de forretningsmæssige gevinster ved at arbejde aktivt for udbredelsen af internationale standarder og åbne formater. Dette var afgørende for udvælgelsen af konferencens oplægsholdere, der udover rådgivere og entreprenører også omfattende Michael Friis Ørsted og Steen Sunesen, der repræsenterede nogle af henholdsvis Danmarks og Norges største byg- og driftsherrer, samt Rasmus Fuglsang fra Vejdirektoratet, der gav status på, hvilke overvejelser landets største udbyder af infrastrukturprojekter gør sig for at understøtte standardisering inden for anlæg og infrastruktur.

Learning from Norway

Steen Sunesen er chefarkitekt i Statsbygg, der er Norges pendant til Bygningsstyrelsen og en projektportefølje på over 2,9 millioner kvadratmeter. Statsbygg har gennem en årrække været aktive i udbredelsen af buildingSMART-værktøjerne i Norge, og Steen Sunesen fortalte, at Statsbygg kræver åbne formater af to årsager: For det første fordi de som en stor offentlig bygherre ikke ønsker at favorisere samarbejdspartnere ud fra hvilken software de benytter, og fordi de som bygherre derudover ønsker ejerskab over deres egne data. Derudover forklarede Steen Sunesen, at Statsbygg har forpligtet sig til digitalisering og forfølger de norske digitaliseringsmålsætninger, der indebærer 33% mindre omkostninger, 50% mindre CO2-udslip, 50% hurtigere leverancer og 50% øget eksport. Dette understreger, at buildingSMARTs værktøjer i høj grad også er et forretningsstrategisk anliggende, der har positiv indvirkning på bundlinjen.

Synliggør de konkrete gevinster ved buildingSMART

At standarder er et centralt element for indfrielsen af de økonomiske gevinster, blev også fremhævet af Michael Friis Ørsted, der er digitaliseringschef for Ejendomme og Indkøb i Københavns Kommune. Med 2,3 millioner m2 er Københavns Kommune en af landets største ejendomsforvaltere, og for Micheal Ørsted er struktureret og standardiseret data et af de helt centrale elementer i en effektiv ejendomsdrift. Med hensyn til buildingSMART Danmarks arbejde håber han, at det danske chapter kan bidrage til at synliggøre gevinsterne ved standarder via cases, der fremhæver de økonomiske og forretningsstrategiske aspekter, og ikke mindst at man kæder byggeriets aktører sammen, så de kan lære af hinanden.

Internationale standarder og infrastruktur

buildingSMART Danmark har infrastruktur som et væsentligt indsatsområde, og Rasmus Fuglsang fra Vejdirektoratet fortalte om Banedanmarks og Vejdirektoratets fælles digitaliseringsprojekt for udvikling og implementering af fælles standarder, der kan anvendes på de store vej- og jernbaneprojekter. For at lukrere på international vidensdeling har Banedanmark og Vejdirektoratet involveret de tilsvarende norske og svenske organisationer på området. Fuglsang fremhævede blandt andet, at eftersom Banedanmark og Vejdirektoratet er bygherrer på langt hovedparten af landets infrastrukturprojekter, bliver løsningerne de facto standard på området.

LINK Arkitektur vælger flere platforme

Da LINK Arkitektur i 2016 opkøbte Aarhus arkitekterne for at stå stærkt på sundhedsområdet i Danmark, stod de overfor at skulle vælge BIM-platform, da der var forskel på hvilken software LINK brugte i de lande, hvor de har kontorer. Martin Romby Hauge, digital lead hos LINK Arkitektur, fortalte hvordan fusionen blev startskuddet til en større kortlægning af de svenske, norske og danske afdelingers kompetencer inden for de forskellige BIM-programmer. Analysen førte til en strategisk beslutning om at være en platform-neutral rådgiver, hvor projekternes bemandes efter medarbejdernes kompetencer uden at skele til hvilken software de foretrækker. Dermed foregår intern vidensdeling via udveksling i åbne formater.

Panda-diplomati og vinder af buildingSMART Award

Dagen blev kædet sammen af teknologi-ekspert Nikolaj Sonne, blandt kendt fra DRs ’So ein ding’, der indledte dagen med at fortælle, hvordan store tech-virksomheder som Google og Facebook anvender og strukturer data som det helt centrale aspekt af deres forretning. Martin A. Fischer, professor på Stanford University var med virtuelt fra Californien, hvorefter Richard Petrie, CEO, buildingSMART International, redegjorde for organisationens arbejde og roadmap, hvor inddragelsen af infrastruktur indtager en stor rolle i standardiseringsarbejdet.

På livestream præsenterede Lex Ransijn og Jeffrey Truijens Pontsteiger projektet, der har vundet den internationale buildingSMART Award for deres innovative brug af BIM og åbne standarder, hvorefter Thomas Silkjær fra Moe fortalte, hvordan åbne standarder spillede en central rolle for designet og udførelsen af Panda Huset i Københavns Zoologiske have. Begge projekter blev skabt på tværs af en række BIM-platforme, hvor rådgiverne bl.a. benyttede Archicad, Revit og Tekla og udvekslede BIM-projektet via IFC- og BCF-filer. Det var to rigtig gode eksempler på, at det ikke kræver samme software at skabe et succesfuldt, digitalt samarbejde.

buildingSMART vil fokusere på den strategiske værdiskabelse

Ole Berard, digitaliseringschef hos Molio og ansvarlig for buildingSMART Danmark, indledte og afrundede dagen.

”I buildingSMART Danmark er vi glade for branchens opbakning gennem de første 9 måneder af vores levetid. Gennem dialog med branchens aktører bliver vi konstant klogere på, hvad der er behov for, så internationale standarder for alvor slår igennem i bygge-og anlægsbranchen, ligesom konferencen har givet os fornyet indsigt i, hvad der allerede ulmer blandt aktørerne. Der er ingen tvivl om, at vores kommende arbejde blandt andet vil indebære et fokus på de forretningsstrategiske aspekter ved udbredelsen af buildingSMARTs værktøjer. Dette vil vi blandt gøre ved at synliggøre cases, der dokumenterer gevinsterne, men også i høj grad facilitere vidensdeling på det strategiske niveau. Vi takker alle, der deltog i konferencen, og håber, at vi ses til næste år, hvor vi forhåbentligt kan afholde den anden buildingSMART Nordic Conference uden mundbind, håndsprit og mellemrum ved siddepladserne.”

Præsentationer 2000X1125

Præsentationerne fra buildingSMART Nordic Conference 2020

Vi lægger løbende video af præsentationerne fra årets konference op, som du kan se eller gense og få alt viden og alle budskaber med.

Se præsentationer