Potentialer og udfordringer ved implementering af openBIM

På det 3. møde i den tekniske komité blev deltagerne opdateret på nye tiltag i buildingSMART International og buildingSMART Danmark, hvordan norske Statsbygg anvender openBIM på Vikingetidsmuseet og arbejdet i rum for Infrastruktur og jernbane. Denne artikel giver dig overblik over de vigtigste take aways fra mødet.
People

Hvordan skaber buildingSMART værktøjerne og openBIM værdi i en til stadighed mere kompliceret og digital bygge- og anlægsbranche? Det var det overordnede tema på det 3. møde i buildingSMART Danmarks tekniske komité, der løb af stablen i ultimo oktober hos Molio.

Ny compliancedirektør i buildingSMART International og fælles nordisk openBIM-erklæring

Ole Berard, Digtaliseringschef i Molio, indledte mødet med en opdatering på, hvad der sker i buildingSMART International-regi. Berard fortalte blandt andet, at Céline Bent er ansat i en nyoprettet stilling som Compliance Director og bliver ansvarlig for compliance-programmet, der består af to dele: Den professionelle certificeringsdel, som er et globalt benchmark for openBIM-uddannelser, hvor buildingSMART International er ansvarlig for kvalitetssikring og standardisering. Den anden del er softwarecertificering, der validerer implementering af standarder og løsninger baseret på Industry Foundation Classes (IFC), BIM Collaboration Format (BCF) og andre standarder.

Hvor buildingSMART International fortrinsvis har certificeret personer og software, er det hensigten at de i fremtiden vil udvide med at certificere konsulenter, organisationer og projekter for at sætte turbo på implementeringen af buildingSMART-værktøjerne, forklarede Ole Berard. Derudover fortalte han, at det internationale buildingSMART community vokser. USA og Hong Kong er opgraderet til fuldbårne nationale chapters, mens Rumænien, Marokko og Portugal er såkaldte ’chapters in formation’ og arbejder på at blive fulde nationale chapters. Således er der snart 29 nationale buildingSMART chapters.

Det er mange andre spændende initiativer i buildingSMART International, som du kan læse mere om i BuildingSMART International forandres, men derudover er det værd at fremhæve den nye platform til at holde styr på Use Case management. Use case-projektet fremhæver best case-løsninger for processer og dataudveksling med udgangspunkt i openBIM, skal sikre grundlaget for effektivt digitalt samarbejde gennem alle faser på tværs af fag og software-løsninger. Med udgangspunkt i IMD-metodikken definerer Use Case management behovet for informationsudveksling gennem alle processer – fra design, opførelse til drift og vedligehold – for at sikre bedre processer og minimere risikoen for fejlbehæftet dataudveksling.

Afslutningsvis fortalte Ole Berard om det fælles nordiske møde i Nordic BIM Hub med deltagelse af Sverige, Norge, Finland, Island, Litauen, Estland og Danmark, hvor der blandt andet blev drøftet, hvordan koordineringen mellem de nordiske chapters og buildingSMART Internationals arbejde kan koordineres bedre, samt nordisk repræsentation i buildingSMART ledelse. Derudover blev der udarbejdet en fælles nordisk statement omkring Information Delivery Specification, der bliver de nordiske landes tilgang til håndtering af godkendelsesbeskrivelser vedrørende BIM-baserede informationsleverancer i henhold til ISO 19650 og EN/TR 17654.

SIMBA er norske Statsbyggs BIM-krav

Derefter var der gode nyheder i en live-stream fra Norge, da Steen Sunesen, chefarkitekt i Statsbygg og leder af SIMBA, præsenterede hvordan de arbejder med at professionalisere anvendelsen af BIM. Derefter løftede han sløret for, at det meget omtalte Vikingetidsmuseum i Oslo, som danske AART er hovedarkitekt på, er kåret som finalist i årets buildingSMART International Awards.

Indledningsvis fortalte Steen Sunesen om SIMBA-projektet, som han med et glimt i øjet fortalte i bagklogskabets lys kunne stå for S (Statsbygg), IM (Informations Model) og BA (Bygg og anlegg). Uanset om forkortelsen holder stik eller ej, så kan SIMBA Statsbyggs BIM-krav, opsummeres i fire overordnede kategorier. For det første er SIMBA en BIM-informationsstandard, der skaber forudsigelighed i branchen og sikrer at en BIM-informationerne kan anvendes på tværs af projektfaserne. For det andet er SIMBA et sæt af standardiserede procedurer, de medfører at alle involverede aktører kender deres ansvar. Derudover er SIMBA et standardiseret BIM-kravsæt, hvilket betyder, at Statsbygg løbende lærer og forbereder deres tilgang til BIM. Endelig er SIMBA også et automatiseret tjek af BIM-modellerne, og sikrer at afvigelser registreres, og at der følges op på issues.

Brugervenlig formidling af BIM-krav er afgørende for succesfuld BIM-implementering

Statsbygg arbejder løbende på at implementere og forenkle procedurerne for deres BIM-krav, og ifølge Steen Sunesen er en interessant læring, at kommunikation og formidling spiller en afgørende rolle for BIM-leverancernes kvalitet og succes. Han forklarede at selvom kravene i SIMBA er klare, så virker selve platformen i dens nuværende udformning overvældende på mange af brugerne.

Derfor arbejder Statsbygg på at gøre SIMBA-platformen mere overskuelig og brugervenlig, blandt andet ved at præcisere hvilke aktører, der har ansvaret for konkrete BIM-leverancer på givne projektstader. Steen Sunesen udstak en række fremtidscenarier for SIMBA, der også kan applikeres på andre openBIM projekter.

På ønskelisten er en fælles dataterminologi (Data Dictionary), at få BIM-kravene integreret i softwareprogrammerne – herunder IFC-eksport – en informationsmaster, der automatisk generer de relevante informationer og et standardiseret set up for alle BIM-projekter.

Vikingetidsmuseet er finalist i buildingSMART International Awards

Afslutningsvis præsenterede Steen Sunesen Vikingetidsmuseet i Oslo, der opnåede en finaleplads og en meget positiv special mention i årets udgave af buildingSMART International Awards i Design Buildings kategorien.
Vikingetidsmuseet nye bygning slår dørene op i 2026, og som det fremgår af museets hjemmeside fejler ambitionerne for selve projekt bestemt intet: ”Det nye Vikingtidsmuseet skal være verdens vigtigste formidler af vikingetiden, og museet skal sikre befolkningen og kommende generationer Adgang til kulturhistorisk viden og forståelse av denne unikke periode af norsk historie.”

buildingSMART Awards juryens udtalelser vidner om et tilsvarende højt ambitionsniveau, når det gælder anvendelsen af openBIM på byggeriet. ”Projektet er imponerende”, ”Det er eksemplarisk og man kunne ønske at alle bygherrer ville køre deres projekter på denne måde”, ”Projektet er godt struktureret og materialet er fuldt af informationer, som kan anvendes på andre projekter,” ”Bravo” hedder det blandt andet i dommerbetænkningen.

Der er fire overordnede openBIM-elementer i projektet, der også danner grundlaget for den imponerende finaleplads og hædrende omtale.

  1. Et dedikeret projekt-dashboard understøtter projektstyringen, så også ikke-BIM-kyndige projektledere konstant har overblik over projektstatus og kan sikre, at alle leverancer er opfyldt i forhold til Statsbygg BIM-krav.

  2. Et andet element er månedlige omkostningsestimater, der takket være projektets openBIM tilgang, bliver mere retvisende og danner grundlag for de videre beslutninger. Konkret kobles IFC-modellens mængder, objekttyper, beskrivelser og materialer til et norsk kalkulationssystem, der angiver præcise mængder, enhedspriser og samlede omkostninger. Endvidere estimeres LCC og LCA ud fra BIM-modellen.

  3. Det nye Vikingetidsmuseum indebærer, at de meget porøse vikingeskibe skal transporteres fra deres nuværende lokalitet til det nye museum. Alle vikingeskibene er scannede, modellerede og ligger i som IFC-filer, hvilket gør det muligt at simulere transporten af skibende og ved hjælp af augmented reality bliver det muligt at i real tid at monitorere, om transporten af den værdifulde norske kulturarv følger den planlagte rute.

  4. Som sidste openBIM-element på Vikingetidsmuseet er overleveringen af modellen til drift, hvor den standardiserede modelproces sikrer relevant og entydige driftsinformationer.

Du kan se video og læse mere om Vikingetidsmuseet finaleplads på buildingSMART Internationals hjemmeside, du rammer her

Opdatering på buildingSMART rummet for Infrastruktur og Jernbane

Søren Hauge Krabbe fra Vejdirektoratet præsenterede visionen for arbejdet i det danske rum for Infrastruktur og Jernbane, hvor han bestrider formandsposten. Udover Vejdirektoratet er Banedanmark, Metroselskabet og Sund & Bælt partnere i rummet, hvilket betyder, at de fire bygherreorganisationer er meget forskellige, hvor nogle arbejder med mange små og store projekter, mens andre arbejder på et enkelt stort projekt.

Derfor er partnere i gang med at finde en fælles tilgang til implementeringen af buildingSMART værktøjerne inden for deres fagområde. En af udfordringerne er, at mange af de eksisterende BIM-programmer er lavet til bygninger, og inden for anlæg er man ikke kommer så langt med åbne formater. Men det giver mening, da alle bygherrerne anvender mange ressourcer på at overføre data fra forskellige programmer, så det er meget at spare ved at effektivisere processerne med buildingSMART-værktøjerne. Han fortalte, at der er meget, der skal udforskes og en del af arbejdet bliver af udvikle en strategi for hvordan man inden for Infrastruktur og Jernbane kan anvende IFC4.3 til at optimere BIM-processen.

Status på IFC4.3 og nye danske buildingSMART Rum

Peter Bo Olsen, standardiseringsspecialist hos Molio, afrundede dagen med en status på den seneste udvikling af IFC4.3, der nu er midtvejs i processen for at opnå international standardisering hos ISO og CEN. Det bliver en relativt smertefri proces, der takket være det gode forarbejde fra buildingSMARTs Internationals side, har gjort det muligt for ISO-organisationen at gennemføre standardiseringsarbejdet i et øget tempo. Det forventes, at de fleste leverandører af de digitale værktøjer til bygge- og anlægsbranchen ikke vil have væsentlige udfordringer med at opdatere til den nyeste version af IFC4.3. Eksempelvis er buildingSMART International i gang med udviklingsarbejdet, der skal danne grundlag for at softwarevirksomhederne kan understøtte en digital aflevering af byggeri, anlæg og infrastruktur, uanset størrelsen, baseret på IFC 4.3.

Peter Bo Olsen afrundede dagen med en opdatering på de danske buildingSMART rum. Vejdirektoratet har formandsposten i rum for Infrastruktur og Jernbane, ConTech Lab leder Bæredygtighedsrummet, mens Molt Wengel bestrider formandskabet for Jura og regulering. Derudover er der overvejelser om at starte rum for Ejendomme og Byggeri samt Teknologi, så hvis du eller din organisation vil have indflydelse implementeringen af buildingSMART værktøjerne og openBIM, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Olsen på 5370 9511 eller pbo@molio.dk.