Wireframe Offentlig 1 2000X1500

Hvad er IFC?

IFC (Industry Foundation Classes) er et neutralt og åbent filformat, der ikke kontrolleres af en enkelt leverandør, men udvikles af den internationale non-profitorganisation buildingSMART International – i Danmark repræsenteret af buildingSMART Danmark.

IFC er et filformat udviklet til udveksling af informationer mellem byggebranchens parter på tværs af softwareplatforme. En IFC-fil er en objektbaseret datamodel, hvis formål er at imødekomme bygge- og anlægsbranchens behov for at dele viden og informationer.

Man kan sammenligne IFC-formatet med andre åbne filformater, som fx PDF til print-filer, JPEG til billedfiler,
MP3 til lydfiler og MPEG4 til video-filer, hvor universelle formater ikke er låst til et specifikt program. IFC er den åbne standard for BIM. Ved anvendelse af åbne filformater, som fx IFC, kan data tilgås fra en bred vifte af software (herunder gratis ”viewers”), som kører på forskellige styresystemer (fx Mac, Windows, Linux, iOS og Android) og forskellig hardware (computere, tablets, smartphones, m.v.). Denne fleksibilitet sikrer størst mulig tilgængelighed af data i hele byggeprocessen – fra koncept til drift og vedligehold.

På grund af buildingSMARTs fokus på standardisering og samarbejde på tværs af de forskellige softwareplatforme, har den danske regering stillet krav om brug af IFC-formatet på alle større, offentligt støttede byggeprojekter gennem de danske IKT-bekendtgørelser. Generelt er både offentlige og private bygherrer begyndt at fokusere på mulighederne i IFC-formatet og stiller hermed oftere krav om brug af IFC.

Hvor nogle BIM-programmer er meget specialiserede, spænder andre over flere faggrupper, projekttyper eller ydelser. IFC gør det muligt for aktørerne på et byggeprojekt at benytte forskellige BIM-programmer, så de dermed kan vælge den software, som bedst understøtter deres fag, virksomhed og budget. Da softwareudviklerne har implementeret IFC på forskellig vis, er der forskel på, hvordan IFC importeres og eksporteres, afhængigt af hvilket program man benytter. Det er derfor vigtigt at have god forståelse for, 
hvordan man importerer og eksporterer IFC-filer med mindst muligt datatab.

Eksempel på brug af IFC

Man kan se eksempler på brugen af IFC, hvor aktørerne på en byggesag benytter forskellige BIM-programmer. Det kan fx være, at arkitekten benytter Archicad, konstruktionsingeniøren Tekla og installationsingeniøren Revit. Hver fagrådgiver kan eksportere en IFC-fil fra sin fagmodel, som så deles med de andre rådgivere og bygherrer.

Ligeledes kan rådgiverne udføre fagspecifikke beregninger/simuleringer direkte på medrådgivernes IFC-filer eller importere/linke IFC-filerne ind i deres fagmodel og på denne måde kontrollere, at deres løsninger stemmer overens med resten af projektteamets.

Se også IFC og BIMs rolle i fremtidens byggeri

Det er ikke altid den bedste løsning at importere en række IFC-filer i sit eget projekt, da det kan gøre projektet tungt og svært at overskue. De importerede modeller kan indeholde alt for meget data, man ikke har behov for. Derfor kan det være en fornuftig løsning at samle fagmodellerne til en fællesmodel i et selvstændigt BIM-program, som er skabt til koordinering og kvalitetssikring. Det kan fx være Navisworks, Solibri Model Checker eller Tekla BIMsight.

Da hver fagmodel i forvejen kan være tung at arbejde med, vil det lette udvekslingen på store eller komplekse projekter. Dette gør det muligt at lave en automatiseret kvalitetssikring af problemer mellem to fagmodeller og kommunikere disse på tværs af rådgiverteamet via fx BCF-filer eller ”issue management”-programmer som BIMcollab.

Forskellige versioner af IFC

IFC-formatet findes i flere versioner. Seneste version er IFC4, mens næstsidste version IFC 2x3 stadig er den mest brugte. Hvilken version af IFC-formatet, der anvendes i et projekt, defineres oftest i projektets IKT-specifikation. Få flere oplysninger om IFC-formatet, buildingSMART og andre buildingSMART standarder her:

https://buildingsmart.dk

https://buildingsmart.org