buildingSMART Danmark

Videndeling

Implementering af åbne standarder er centralt i buildingSMART Danmarks arbejde. I arbejdet for at understøtte bedre samarbejde skal buildingSMART-værktøjerne integreres i den danske byggebranches arbejdsgange. Det mener vi gøres bedst ved åben deling af viden.

Gå til forsiden

buildingSMART Danmark spiller en stor aktiv rolle i denne implementering og har allerede lanceret en IFC-eksport-guide med konkret hjælp til eksport fra specifikke BIM-programmer og i april 2020 udgives en tilsvarende guide til IFC-import.