Byggeriets Modenhedsmåling

Hvad er Byggeriets Modenhedsmåling?

Byggeriets Modenhedsmåling 2024 er en analyse, der skal give indblik i byggebranchens modenhed ift. grøn omstilling samt hvordan digitalisering, bæredygtighedsfremmende teknologi, kompetencer, ledelsesfokus og samarbejde spiller ind som midler til målet om at reducere byggeriets klimabelastning.

Målingen gentages én gang årligt og gør det muligt at følge branchens udvikling og identificere barrierer og mulighedsrum for den grønne omstilling af byggeriet fremadrettet. I 2024 er det 2. gang, analysen udgives.

Byggeriets Modenhedsmåling er udført af ConTech Lab i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen Rådgivende Ingeniører (FRI), DI Byggeri, TEKNIQ, WE BUILD DENMARK, Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Molio.

Den udføres i samarbejde med analysebureauet IS IT A BIRD/It Depends ApS.

Resultaterne bliver delt med branchen, så flest mulige aktører kan benytte dem som dialogværktøj, inspiration og benchmark for, hvor de står og hvor de bør rykke sig hen ift. grøn omstilling af deres forretning.

Design Uden Navn (5)
DSC08589 (2)

Hovedresultater for 2024

Sammenlignet med nulpunktsmålingen i 2023 er der særligt to tal, der er værd at bide mærke i: på ét år er brugen af kunstig intelligens firdoblet, og antallet af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen der laver klimaberegninger er steget med 27%.

1.januar 2023 blev der indført nye krav i Bygningsreglementet, der betød at man på alle nye bygninger skal udføre en LCA, der dokumenterer en bygnings klimapåvirkning. Dette har medført en markant stigning i brugen af LCA på nybyggeri, hvor 84% af de deltagende virksomheder svarer, at de nu udarbejder LCA ved flere af deres projekter. Det er en markant stigning fra 67% i sidste års måling, der blev foretaget, kort før loven trådte i kraft.

Og selvom det endnu ikke er lovpligtigt at udarbejde LCA på renoveringsprojekter, viser Byggeriets Modenhedsmåling, at det store arbejde med LCA har haft en afsmittende effekt på området for renoveringer. I 2024 svarer 63%, at de laver LCA på renoveringsprojekter sammenholdt med 48% i 2023. 

Byggeriets Modenhedsmåling 2024 har også en anden højdespringer, nemlig anvendelsen af avanceret teknologi. 21% af de adspurgte virksomheder svarer i 2024-målingen, at de anvender kunstig intelligens (AI) i deres arbejde, sammenlignet med blot 5% sidste år. Af de 21% svarer knap en tredjedel, at de bruger AI-modeller udviklet specifikt til branchen, mens en tredjedel træner egne AI-modeller. 86% anvender generelle modeller såsom ChatGPT, Dall-E og Midjourney.

Anvendelse af digitale & teknologiske løsninger 2024

Raket Red

58%

Anvender BIM
(52% i 2023)

Kran Red

60 %

Anvender LCA værktøjer
(51% i 2023)

Taleboble Red

47 %

Anvender projektplanlægningsværktøjer
(38% i 2023)

Lyspaere Red

34 %

Anvender simulering og analyseværktøjer
(31% i 2023)

Pil Red

30 %

Anvender LCC værktøjer
(27% i 2023)

Byg

Prioriteringer for fremtiden

Hvert års spørger vi alle virksomhederne om, hvor vigtige 10 forskellige faktorer for deres reduktion af klimabelastning de kommende år. Svarene er spredste og mindst en tredjedel af virksomhederne peger på 8 af de 10 forudsætninger for fremtidig reduktion af klimabelastningen.

Det viser, at der er behov for en flersporet indsats for at rykke branchen i en retning, hvor klimaftrykket sænkes. Herunder ses de svarkategorier, som både i 2023 og 2024, som flest kalder meget vigtige for udviklingen i de kommende år:

  • Større efterspørgsel fra kunder 
  • Enkle dokumentationskrav
  • Mere ambitiøs lovgivning
  • Udvikling af mere klimavenlige materialer
  • Stærkere samarbejde på tværs af byggeriets aktører
  • Mere viden om at bygge klimavenligt

Læs Byggeriets Modenhedsmåling 2024

Læs Byggeriets Modenhedsmåling 2023