PIONERPROJEKT

BIM og Beskrivelser

BIM danner grundlag for tegninger, mængdeudtræk og koordinering m.m. Men det er begrænset, hvor mange specifikke produktinformationer BIM indeholder, da produktinformationer normalt holdes ved siden af i beskrivelsesdokumenter eller produktdatablade og almindeligvis udveksles som pdf.

Med pionerprojektet undersøges det, hvordan man kan integrere beskrivelser direkte i BIM og dermed sørge for, at leverandører og udførende aktører kan anvende den information, der er placeret i byggesagens beskrivelser, når de arbejder i bygningsmodeller – f.eks. ifm. tilbuds- og planlægningsprocesser. 

Download whitepaper

Projektgruppe

I det følgende får du en kort opsummering af pionerprojektets hovedpointer og læringer. Ønsker du uddybende forklaring og indsigt i projektgruppens arbejde, henviser vi til dette whitepaper

I pionerprojektet har vi set på, hvordan man kan gøre informationer i byggesagers beskrivelser lettere at tilgå for leverandører og udførende aktører, når de anvender bygningsmodeller - eksempelvis i tilbuds- eller planlægningsprocesser. 

Herunder ser du optagelsen fra pionerprojektets afslutningsevent 23/08/2022, hvor repræsentanter fra projektgruppen giver indblik i både case eksempel og de forudsætninger der er for, at beskrivelser kan integreres i BIM. 

Fra tidskrævende datatræk til lettere og mere digitalt samarbejde

Pionerprojektet tager udgangspunkt i et konkret case eksempel - Spæncoms leverance af betonelementer. 

Når Spæncom udfører statiske beregninger på betonelementer, så trækker de dels på geometrisk information om betonelementer ud fra BIM-modeller og dels på pdf-formaterede beskrivelsesdokumenter, der rummer normgrundlag, konsekvensklasse, miljøklasse, brandkrav m.m.  

Det er omstændigt og ressourcekrævende.   

For dem – og for mange andre af byggeriets virksomheder – vil der være tre overordnede gevinster ved at gå mere digitalt til værks og integrere beskrivelser direkte i BIM-modeller: a) Øget digitalt samarbejde, b) Øget kvalitet af tegninger og modeller, c) Tidsbesparelse ift. At minimere indtastningsarbejdet og i stedet overføre data direkte til tegninger og produktion. 

Klik her for visualisering af Spæncoms arbejdsflow for leverance af betonelementer

“Koblingen af BIM og beskrivelser kan optimere vores arbejdsprocesser. Hvis vi kan få data direkte integreret i modellen, sparer vi tid, samtidigt med at vi øger kvaliteten af vores arbejde ved hurtigt at sikre, at vi får produceret elementerne helt rigtigt.”
- Susanne Asklund, afdelingsleder for projektering hos Spæncom.

Hvad skal der til for at integrere beskrivelser i BIM?

Med Molios digitale Beskrivelsesværktøj 2.0 er der grundlag for, at man kan stille information fra bygningsdelsbeskrivelser til rådighed i bygningsmodeller. Men der ligger fortsat noget arbejde i at få gjort informationerne fra bygningsdelsbeskrivelser anvendelige og kompatible med BIM-software. 
 
For at gøre informationen digitalt anvendelig skal der bl.a. opereres med standardiserede egenskaber, hvilket vil sige egenskaber, der har definition og indhold, som parterne har en fælles forståelse af, og som er baseret på et veldefineret referencegrundlag. Det kan være EN-standarder, branchevejledninger, bekendtgørelser og lign.

Udfordringerne ved denne fremgangsmåde set i forhold til beskrivelsernes eksisterende struktur er:

  1. Niveauopdeling af objekter der linkes sammen
  2. Niveauopdeling af dataindhold i beskrivelser
  3. Prosatekst kontra ”digitale data” i beskrivelserne

I pionerprojektets whitepaper er ovenstående udfordringer beskrevet sammen med projektgruppens forslag til håndtering.

Klik for at hente Projektbeskrivelsesnotat af Søren Spile (Rådgiver og ejer af Epsilon IT)

“Der er et kæmpe potentiale i at kunne aflevere struktureret data, og at man som modtager får data på en helt ny måde. I stedet for at modtage et tekstdokument, kan man modtage 3d-objekter med tilknyttet information, hvor der er mulighed for at tilføje prosatekst eller egenskaber rettet imod produktionen.” 
- Lukas Mikkelsen, BIM konsulent, Rambøll

“Der er et kæmpe potentiale i at kunne aflevere struktureret data, og at man som modtager får data på en helt ny måde. I stedet for at modtage et tekstdokument, kan man modtage 3d-objekter med tilknyttet information, hvor der er mulighed for at tilføje prosatekst eller egenskaber rettet imod produktionen.”
- Lukas Mikkelsen, BIM-konsulent, Rambøll

Pionerprojektets output og læring

I samspil med projektgruppen har ConTech Lab med dette pionerprojekt: 

  1. Showcaset hvordan beskrivelser kan integreres i BIM-workflows gennem et konkret case eksempel og præsentation af en mockup.
  2. Kortlagt og fremhævet nogle – men ikke alle – forhold, der skal adresseres for at informationerne i bygningsdelsbeskrivelserne kan integreres i bygningsmodeller, samt bidraget med forslag til håndtering.
  3. Bidraget til at skabe en fælles retningen for integrationen af beskrivelser i BIM-workflows, som hhv. Molio og IT-leverandørerne udvikler videre på. Den fælles retning skal gøre processen omkring datadeling “ægte digital”, bl.a. gennem standardiserede egenskaber og datadeling på tværs af byggeriets værdikæde. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til pionerprojektet, er du velkommen til at kontakte innovationskonsulent og projektleder hos ConTech Lab, Dan Skovgaard Jensen.