Ctl

Pionerprojekter

Branchens virksomheder, organisationer og initiativer har i forundersøgelsen udtrykt et klart behov for konkrete hands on erfaringer med afsæt i virkeligheden.

Derfor igangsætter ConTech Lab fem pionerprojekter, som alle tager afsæt i en konkret brancheudfordring og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech (construction technology) er midlet til at nå målet – en bæredygtig og produktiv byggebranche. Pionerprojekterne suppleres af en række mindre eksperimenter og cases sammen med branchens aktører.

Igangsatte pionerprojekter

I pionerprojekterne arbejdes der med grænsefladerne mellem virksomheder, værdikæden og faseskift. ConTech lab ser på erfaringer og learnings deles med hele branchen. ConTech Labs way of working er baseret på en anvendelses- og praktiskorienteret tilgang til problemløsning.

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterierne er baseret på de ønsker til ConTech Lab, som er identificeret i forundersøgelsen og dialogen under udarbejdelsen af pionerprojekterne. Således balancerer udvælgelseskriterierne forventninger fra forskellige modtagere. ConTech Lab har opstillet de 5 nedenstående udvælgelseskriterier, hvor ikke alle pionerprojekter behøver opfylde hvert kriterie.

Pil Red

Forretningsværdi

Det skal handle om forretningen – ikke digitalisering. Her kigger vi primært på stemmer og input fra virksomhedsler workshoppen.

Kaede Red

Grænseflader & faseskift

Fokuser særligt på udfordringer i overgangen mellem de forskellige virksomheder og led i værdikæden -> især mellem projektering og udførelse og ved at indtænke drift

Raket Red

Vær visionær

Vær med til at rykke og inspirere branchen indenfor det seneste nye teknologi.

Jordklode Red

Bæredygtighed

Bæredygtighed skal være højt på agendaen og skal være repræsenteret.

Kran Red

Anvendelsesorienteret

Vær anvendelsesorienteret så der skabes løsninger der kan implementeres direkte af mange.

Lyspaere Red

Værdi for kunden

Fokuser på værdiskabelse for byggeprojektets kunder. Det kan være slutkunden, som byg- eller driftsherre, eller kunder undervejs i byggeprojektet.

Hvad er et pionerprojekt?

Et pionerprojekt er defineret ved at tage afsæt i en konkret brancheudfordring og gerne i et konkret byggeprojekt, hvor ConTech er midlet til at nå målet; øget produktivitet eller bæredygtighed. I arbejdet med pionerprojekter indgår flere virksomheder på tværs af værdikæden samt en række eksperter og videnspersoner.

 

Projektet er et faciliteret forløb, der strækker sig over 2-4 måneder, hvor output af pionerprojekterne skal være direkte målbar og implementeringsparat viden samt løbende læring til ConTech Labs endelige koncept. Efterfølgende fokuseres på at udbrede pionerprojektets resultater gennem samarbejde med branchens mange initiativer fx i form af mindre eksperimenter. ConTech Lab vil indenfor den nærmeste fremtid igangsætte de to første pionerprojekter i samarbejde med byggeriets virksomheder, eksperter og frontrunners.