AI Understøtter Drift og Vedligehold

Kunstig intelligens skal digitalisere og styrke beslutningsgrundlaget for drift og vedligehold i byggebranchen, og de to proptech virksomheder, Proprty.ai og Upsite har hver deres interessante bud på, hvordan det lader sig gøre.
Blog Cover Billeder
Foto: Morgenmøde, Smart vedligehold, november 2023.

I dag udarbejdes driftsplaner typisk manuelt på baggrund af visuelle inspektioner, erfaring og subjektive vurderinger. Processen er tidskrævende med meget manuelt arbejde og er derfor også et oplagt mål for digitalisering og automatisering. 
 
Har man den rette data, er der stort potentiale for at udvikle værktøjer, der kan understøtte beslutningsgrundlaget for ejendomsudviklere og driftsorganisationer i forbindelse med vedligehold og driftsplanlægning. Det er relevant for ejendomsselskaber, boligadministratorer, pensionskasser m.fl., der har store ejendomsporteføljer at holde styr på.  
 
I pionerprojektet Smart Vedligehold, har vi undersøgt, hvordan man ved hjælp af kunstig intelligens kan effektivisere udarbejdelsen af drifts- og vedligeholdsplaner. Med afsæt i offentligt tilgængelige data, databaser fra tidligere vedligeholdelsesplaner, kunstig intelligens og reality capture teknologier, har vi arbejdet med at optimere og automatisere arbejdet med drift og vedligehold. Her blev det især tydeligt, at gode, omfattende datasæt er afgørende for at lykkes. 
 
”Når vi taler digitalisering af byggebranchen, handler det ofte om brancheløsninger, der kan anvendes på tværs af værdikæden. Når vi taler om kunstig intelligens, forholder tingene sig på en anden måde. Anvendelsen er nemlig særdeles datanær, hvilket vil sige, at den knytter sig tæt til det behov, den enkelte bruger har. Jo mere afgrænset og konkret, man kan definere softwarerobotten, jo bedre og mere præcis bliver den, siger Niels Falk, adm. Direktør i HD Lab.

 

Proprty.ai 

 

Med inspiration fra pionerprojektet, er virksomheden Proprty.ai opstået. De er i gang med at udvikle et værktøj, der automatiserer og digitaliserer processen for tilstandsrapportering og vedligeholdsplanlægning ved hjælp af kunstig intelligens. 

Med udgangspunkt i millioner af unikke datapunkter fra specifikke bygninger, så som materialer, indbygningsår, planlagt økonomi m.m., kombineret med offentligt tilgængeligt data, kan værktøjet ved hjælp af kunstig intelligens vurdere en ejendoms tilstand og levetid. Brugeren bliver derigennem foreslået en vedligeholdsplan med tilhørende budget.

Anders Proprty.Ai

"Vi er et kærlighedsbarn født ud af ConTech Labs første pionerprojekt inden for smart vedligehold"

Anders Holm Jørgensen, CEO og Founder af Proprty.AI. 

Da antallet af uddannede medarbejdere inden for drift og vedligehold er for lille i forhold til antallet af ejendomme og kvadratmeter, der skal overses, skabes en flaskehals. Vi har derfor, ifølge Proprty.ai, brug for at få flere hænder i spil.  

“Vi skal demokratisere dataindsamlingen og have ejendommenes lokalt kendte til at hjælpe med at indsamle data om ejendommens tilstand. Det kan f.eks. være viceværter, der allerede har deres daglige gang i de bygninger, der skal vurderes,” siger Anders Holm Jørgensen, CEO og Founder af Proprty.AI.  

Ved at gentænke måden man laver de typiske inspektioner af ejendomme og ved at demokratisere dataindsamlingen, kan man lette presset på fagfolkene og sikre, at de bruger deres tid mest hensigtsmæssigt – nemlig på at træffe de endelige beslutninger om drift- og vedligehold baseret på data. 

Der er en stor uudnyttet vidensbank gemt i de mennesker, der har daglig gang ved ejendommene. Bringer man deres viden i spil, er der mulighed for at få en mere kontinuerlig og løbende opdateret vurdering af ejendommen. 

Ikke desto mindre er der ifølge Proprty.ai stadig et stort behov for fagfolk, der fysisk er ude at inspicere ejendommene, men vi skal bruge deres kompetencer bedst muligt. Frem for at gennemgå hver enkelt ejendom fra kælder til kvist, kan man med hjælp fra proprty.ai rette sin indsats mod de ejendomme, som den kunstige intelligens ved mindst om. På den måde optimeres fagfolkenes indsatser, og arbejdet med vedligehold bliver mere forebyggende end brandslukning.  
 
I marts 2024 går proprty.ai live med deres løsning i samspil med partnere som KAB, Københavns Ejendomme, DAB, mfl. Følg med her.  

 

Upsite

 

Upsite understøtter ejendomsdata med kunstig intelligens og leverer en digital løsning for vedligeholdsplanlægning og opgavestyring, der bl.a. hjælper brugeren med at indtænke bæredygtighed og den grønne omstilling i beslutninger vedrørende drift og vedligehold.  

”Vi ved godt alle sammen, at byggeri har stor klimapåvirkning og noget af dét, der vil gøre en forskel er, at vi renoverer med omtanke og bliver bedre til at udnytte og tilpasse det, der allerede er bygget. Derfor har vi brug for et stort datagrundlag, der kan hjælpe med at træffe de gode beslutninger,” siger Søren Schødt, Stifter af Upsite. 

Upsite platformen giver brugeren et grundigt overblik over ejendomsdata, tilstand og planlagt vedligehold i realtid, og samtidig får brugeren mulighed for at træffe mere bæredygtige beslutninger på et oplyst og veldokumenteret grundlag.

Søren 33 FINAL 2

"Vi ved godt alle sammen, at byggeri har stor klimapåvirkning og noget af dét, der vil gøre en forskel er, at vi renoverer med omtanke og bliver bedre til at udnytte og tilpasse det, der allerede er bygget."

Søren Schødt, Stifter af Upsite

Ifølge Søren Schødt, skal man ikke regne med, at AI kan overtage hele arbejdsopgaven, på nuværende tidspunkt, men man bør udnytte teknologien der, hvor det giver mening: 
 
“Hvis kælderen er utæt og oversvømmer, er det ikke en AI, der opdager det. Det er de mennesker, der får våde fødder,” siger han og forklarer, at platformen ikke erstatter al det manuelle arbejde. Den er i stedet et oplagt supplement, der kan lette noget af det tidskrævende arbejde med tilstandsrapportering og vedligeholdsplanlægning.  
 
De data, der er tilgængelige i Upsite ved hjælp af AI har til hensigt at minimere fejl og øge nøjagtigheden af vedligeholdelsesplanerne, men som Søren Schødt også understreger, bør disse data ikke stå alene. De er gode til at lave gisninger om tilstand og vedligehold, men beslutningerne bør ikke baseres udelukkende på gisninger.  
 
“Vi skal stadig ud at se og sparke til murstenen,” siger han og uddyber, at vi er dybt afhængige af professionelle fagfolk, der kan verificere data og færdiggøre planlægningsarbejdet. Det er deres arbejde, som AI-teknologien skal understøtte, ikke omvendt.  

Læs mere om Upsite her. 

Upsite Contechlab
Foto: Upsite