Black And White Books Pile Conv
Bøger og forlag

14 Byhaver

I de tætte byområder er der stadig et stort behov for en bedre indretning af friarealerne. Gårdmiljøerne i bl.a. de høje og tætte bebyggelser fra århundredeskiftet er ofte præget af ringe mulighed ...

Varenummer: socud603

Tema
Bog
120,-
150,- inkl. moms

I de tætte byområder er der stadig et stort behov for en bedre indretning af friarealerne. Gårdmiljøerne i bl.a. de høje og tætte bebyggelser fra århundredeskiftet er ofte præget af ringe mulighed for ophold og dårlig udnyttelse af arealerne. Eksempelsamlingen er udsendt til inspiration for landets kommuner og for rådgivere og beboere. De har herigennem mulighed for at vurdere nogle konkrete erfaringer fra 14 spændende eksempler på gårdforbedring i byfornyelsen. Eksempelsamlingen viser, at gode løsninger især er betinget af, at friarealforbedringerne tager udgangspunkt i karréns individuelle forhold.