Konference 8 2000X1333
Netværk

Brugergrupper

Brugervenlighed og relevans af vores produkter er altid af høj prioritet. Brugerinddragelse er derfor helt central i projekt- og produktudvikling.

Brugergrupperne sikrer således, at vores værktøjerne afspejler branchens behov.

Brugergruppernes arbejde koordineres af det Faglige Advisory Board og har til formål at:

  • Sikre branchens opbakning til anvendelse af værktøjerne
  • Bibringe de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger
  • Arbejde inden for gruppens respektive interesseområde og involveres på tværs, i tilfælde af nye relaterede projekter
  • Fastlægge den faglige retning for interesseområdet og rådgive produktchefer
  • Overveje  nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling

Sammensætning

Brugergrupperne består typisk af 5-7 erfarne og faglige kompetente brugere fra relevante dele af byggeriets værdikæde.

Molios ledelse godkender sammensætning, formand og medlemmer på baggrund af indstilling fra brugergrupper og produktchefer. En gang årligt godkender Fagligt Advisory Board den samlede bemanding af brugergrupperne. Der sikres løbende udskiftning i brugergrupperne samt aktiv deltagelse.

Brugergrupper: