IKT-koordinator og -leder 

Få optimalt udbytte af IKT og BIM

IKT-bekendtgørelserne stiller en række IKT-krav til offentlige og almene bygherrer. Der stilles også krav om, at der skal udpeges en IKT-koordinator med ansvar for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter.

Molios uddannelse er udviklet lige akkurat til at imødekomme dette behov.  


Uddannelsen
 sikrer dig, at:

 • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne (118 og 119) og gældende lovgivning
 • Du kan udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
 • Du kan udarbejde IKT-aftaler, der er helt up-to-date
 • Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet
 • Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT-koordinator, -leder og BIM-kompetencer, som du får her
 • Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora, du får præsenteret
 • Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde


Tilpas uddannelsen dit behov

IKT-koordinator og -leder består af tre moduler og en afsluttende eksamen. Hvert af modulerne kan også tages enkeltvis og du har derfor mulighed for at tilpasse din opgradering af viden på IKT-området til det behov, du har. 

 

Kursisterne er meget tilfredse

Siden uddannelsen start (2016) har alle hold været helt fyldt op og kursisterne har givet uddannelsen 4,5 af 5 mulige på spørgsmålet om, hvor tilfreds man har været med uddannelsen alt i alt.

 

Opbygning

Uddannelsen består af tre moduler og en afsluttende eksamensdag med ekstern censor.


De fleste tager hele uddannelsen i ét forløb. Uddannelsens moduler kan dog tages enkeltvis (men deltagelse i modul 2 og/eller modul 3 forudsætter, at man har deltaget i modul 1).

Et kursusmodul varer tre dage og holdes som internatkursus. Eksamensdagen varer én dag. Alle dagene holdes i HUSET i Middelfart.

I alt varer uddannelsen altså 3 x 3 dage + eksamensdag. 
 

Kursusbevis og uddannelsesdiplom

Du får kursusbevis for hvert modul, hvis du tager modulerne enkeltvis.


Du får et fuldt uddannelsesdiplom, når du har gennemført og bestået alle tre moduler og den afsluttende eksamen.  

Modul 1 - Indhold og program

Modul 1 - Basis: IKT og BIM

Overblik og svar på de grundlæggende spørgsmål ifm. IKT/BIM i byggeriet. Rammerne for paradigmeskiftet og implementeringen i virksomhedens sættes. 

 

Hvad får jeg på modulet?

 

 • Et godt overblik over BIM-metoden og BIM-processerne
 • En grundig introduktion til IKT-bekendtgørelserne, og hvad disse bekendtgørelser betyder for mit daglige arbejde
 • Introduktion til de nye værktøjer og hvordan man vælger det værktøj der opfylder de aktuelle behov
 • En overordnet introduktion til de nye danske standarder
 • Et overblik over de vigtigste internationale standarder / Open BIM
 • En fornemmelse for hvordan man kan kombinere BIM og bæredygtighed (GreenBIM)
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Kursusbeviset ”IKT-koordinator – Basis”

 

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 

 • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
 • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
 • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV

 

Du får kursusbevis på, at du er eksamineret i det, du skal vide om IKT og BIM i byggeriet for at kunne yde professionel indsats i projekter med IKT-koordinering iht. kravene i IKT-bekendtgørelserne 118 og 119.  


Det endelige program er under udvikling men du kan se indholdet i overskrifter for alle dage på hvert modul her

 

 

 

Modul 2 - Indhold og program

Modul 2 - Avanceret: Implementering og optimering af IKT & BIM

Overblik og svar på de næste skridt i implementeringen i virksomheden. 

Hvad får jeg på modulet?

 • Kendskab til optimering af BIM metoden og BIM processerne, strukturering og klassifikation af data
 • Kendskab til optimering af kommunikation og anvendelsen af projektweb og BCF
 • Dit ansvar som IKT koordinator, orientering om den lovmæssige baggrund angående IKT / BIM og byggejuridiske forhold
 • Værktøjer til koordinering af IKT / BIM projekter
 • Kendskab til tilrettelæggelsen af mængde og tid som udtræk af modellen
 • Orientering om optimal implementering af IKT & BIM i virksomheden
 • Eksempler på anvendelsen af BIM i kendte ikoniske byggerier
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Kursusbeviset ”IKT koordinator – Videregående”.


Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?
 

 • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
 • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT & BIM i projekteringen og udførelsen
 • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
 • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
 • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT & BIM i eksisterende projekter
 • Være medvirkende til implementere IKT & BIM i din virksomhed


Du får kursusbevis på, at du er eksamineret i det, du skal vide, når du skal tage del i implementeringen og optimeringen af IKT- & BIM-indsatsen i virksomheden.


Det endelige program er under udvikling men du kan se indholdet i overskrifter for alle dage på hvert modul her

Modul 3 - Indhold og program

Modul 3 - Specialist: IKT-aftaler og samarbejdsrelationer


Hvad får jeg på modulet?

 • Kendskab til de særlige samarbejdsrelationer, der er en betingelse for anvendelse af IKT & BIM i projekteringen og udførelsen
 • Overblik over hvor udfordringerne er i amarbejdet mellem byggeriets parter
 • Overblik over forskellen mellem traditionelt (analogt) samarbejde og digitalt samarbejde
 • Gennemgang af de IKT aftale paradigmer, der i dag præger aftalerne mellem byggeriets parter
 • Hvordan IKT ydelser i branchens ydelsesbeskrivelse suppleres med IKT aftaler, både arbejdsydelser og digitale ydelser, herunder særlig de digitale driftsinformationer
 • Detaljeret kendskab til IKT aftalens enkelte ydelser og hvordan disse efterleves i BIM projekteringen
 • Eksempler på IKT aftaler mellem bygherrer og rådgivere / entreprenører, både gode og dårlige IKT aftaler
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Kursusbeviset ”IKT koordinator – Specialist”


Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning


Du får kursusbevis på, at du er eksamineret i det, du skal vide, når der kræves overblik og svar på de næste skridt i implementeringen - og når du skal have ansvar for indgåelse af aftaler og opbygning af samarbejdsrelationer. 


Det endelige program er under udvikling men du kan se indholdet i overskrifter for alle dage på hvert modul her

Undervisningsform

Uddannelsen giver et overblik over hele bredden i paradigmeskiftet.


Undervisningen baseres hovedsagelig på metodelæring og dybtgående viden om processerne – ikke i så høj grad på værktøjslæring.


Uddannelsen som IKT-koordinator og -leder er ikke en konkret indlæring i modelleringsprogrammer eller simuleringsprogrammer, men en overbliksgivende uddannelse, der beskæftiger sig med hele bredden i paradigmeskiftet.


Du får kendskab til, hvorfor et paradigmeskifte er en udfordrende nødvendighed og hvorfor paradigmeskiftet gør op med størsteparten af de holdninger, metoder og processer vi kender fra den traditionelle projektering og udførelse. 

Undervisere

Uddannelsen er udviklet af Molio i samarbejde med virksomheder, faglige fora og enkeltpersoner, der alle har centrale roller i udviklingen af BIM i Danmark. 


Uddannelsen er - i modsætning til flere andre tilsvarende uddannelser - neutral og uden bindinger til virksomheder eller produkter. 


Uddannelsesleder er Christian Bolding, der har mange års erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af kurser, samt omfattende erfaring i IKT og BIM.


Det store undervisningsteam kommer fra en praktisk hverdag med BIM på de store BIM projekter. Det betyder, at vi byder på konkrete erfaringer og indblik fra byggefolk, der kender din situation ud og ind i praksis – og forstår at formidle det.


Undervisningsteamet kan ændre sig lidt fra sæson til sæson. På 3. sæson (2016/2017) var det: 


Christian Bolding (uddannelsesleder)
Arkitekt og byggeøkonom
Arne Tollaksen
Tollaksen Digital Driftsrådgivning
Konsulent
Kristian Mouridsen
NCC
Architectural Engineer, VDC-koordinator i proces- og produktudvikling
Kristian Birch Pedersen
Indehaver af Exigo
ph.d., civilingeniør, master i IT
Stig Brinck
NIRAS
Ekspertisechef i IT og procesudvikling
Jan Karlshøj
DTU BYG
Sektionsleder (og censor)
Gunnar Friborg
Molio
Arkitekt, projektchef og international relations manager
Khoa Dang Ngo
DTU
Arkitekt MAA, BIM-koordinator
Peter Hauch
Arkidata
Arkitekt
Thore Hvidegaard
3D Byggeri Danmark
Arkitekt MAA, CEO
David Fink
SHL Architects
Arkitekt, BIM-manager
Jan Linde
Willis Towers Watson
Forsikringsmægler og partner
Peter Faurholdt Thommesen
Viltoft
Advokat, parrtner, LL.M.
Eigil Nybo
NYBO
Indehaver
Lone Sand
NCC Construction
IKT-leder, VDC-koordinator
Nicklas Verdier Østergaard
SHL Architects
BIM Manager
Lasse Møller
Exigo
Projektleder, bygingskonstruktør, cand.scient.techn. i bygningsinformatik
Sara Asmussen
Bygningsstyrelsen
BIM-specialist
Kristian Stenild
CADit
Indehaver
Morten Hertz Knudsen
COWI
3D-måling seniorspecialist
Mette Mikkelsen
NCC Construction
VDC-koordinator
Simon Andreas Arnbjerg
SHL Architects
BIM Manager, MAK
 
 

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er for byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende.

Tid, sted, tilmelding og pris

4. sæson af uddannelsen afholdes:

Modul 1: 21. - 23. august 2017
Modul 2: 18. - 20. september 2017
Modul 3: 30. oktober - 1. november 2017
Eksamen: 5. december 2017

Alle moduler afholdes hos HUSET i Middelfart.

 

Tilmelding 

Klik på det aktuelle modul i spalten til højre, hvor du kan læse mere og tilmelde dig.

Hvis du ønsker at tilmelde dig hele forløbet, bedes du kontakte os på kurser@molio.dk eller på 70 12 06 00.

Priser

Pr. modul: 16.000 kr. ekskl. moms pr. stk.

Eksamensdag: 3.000 kr. ekskl. moms.

Hvis du tilmelder dig alle tre moduler + eksamen i ét helt forløb får du rabatprisen, som er kr. 45.000 ekskl. moms i alt. 
Bemærk: Rabatter kan ikke kombineres.

 

Firmapakke

Mange firmaer ønsker at uddanne en særlig ekspert til at kunne det hele – og så uddanne flere til at kunne det mest nødvendige. Med Firmapakken får du:

 

 • 5 deltagere på Basis-modulet
 • 1 deltager på hele uddannelsen


Normalpris: 125.000 kr. ekskl. moms, men firmapakke-prisen er kun 95.000 kr. ekskl. moms. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger.


Priserne inkluderer omfattende digitalt baggrundsmateriale, digitalt kompendiemateriale, overnatninger og al forplejning (inkl. middage).

Du kan få tilskud til IKT-koordinator og -lederuddannelsen 
Hvis du /din virksomhed er medlem af DANSKE ARK, FRI, Bygherreforeningen, Konstruktørforeningen eller Teknisk Landsforbund, så får du 10% i rabat.


Du skal blot huske at nævne det ifm tilmeldingen. Denne rabat kan dog ikke kombineres med andre rabatter.


NB!: Den kommunale Kompetencefond kan måske også hjælpe dig, hvis du er overenskomstdækket. Læs mere på denkommunalekompetencefond.dk, hvor du også kan finde ansøgningsskema og nyttig FAQ.

Kursisternes udtalelser

Gode evalueringer fra de tre første sæsoner

 

Kursisterne har givet karakteren 4,5 af 5 mulige i gennemsnit på det centrale evalueringspunkt om, hvor tilfreds man har været med uddannelsen alt i alt - og alle har svaret ja til, at de vil kunne anbefale uddannelsen for andre.

 

Det er vi meget glade for.

 

 

Kursisterne siger bl.a.:  

 • "Det er ikke for at komme hurtigt over evalueringsspørgsmålene, ej heller for at være "lalleglad", at jeg svarer så positivt, men sammensætningen af dette hold med den bredde i relevante kompetenceområder har gjort uddannelsesforløbet til en overordentlig positiv og berigende oplevelse for mig, med rigtigt gode muligheder for gode og professionelle netværksdannelser." (Per Christensen, VIA University College)
 • "Kurset er meget udbytterigt, og jeg synes diskussionerne/erfaringsudvekslingerne kursisterne imellem i forbindelse med foredragene er meget lærerige. Foredragsholderne er velforberedte, og jeg føler, de svarer fyldestgørende på de spørgsmål, der opstår." (Morten Nygaard, Slagelse Kommune) 
 • ”Uddannelsen har givet mig en stor mængde kompetencer, materialer og værktøjer til mit videre arbejde med IKT. Jeg har ligeledes fået udbygget et stærkt fagligt netværk – og så har jeg fået et diplom på mine kompetencer vedr. IKT, udstedt fra en anerkendt uddannelsesudbyder som Byggecentrum [nu Molio].” (Mette Mikkelsen, NCC) 
 • ”Kursusdeltagerne har forskellige faglige kompetencer - bygherre, rådgiver, entreprenør og underviser. Dette gav en god debat om, hvilke udfordringer vi hver især sidder og kæmper med. God vidensdeling om emnet." (Jette Hansen, Høje-Taastrup Kommune) 
 • "Kvaliteten af oplægsholdernes materiale og evne til at formidle det er generelt af en meget høj kvalitet. Christian Boldings evne til at sætte indlæggene i de enkelte deltageres perspektiv/hverdag, samt sammensætningen af de enkelte indlæg til en større helhed."
 • "Der var en god balance mellem intensiteten og dynamikken i indlæggene fra de enkelte foredragsholdere. Ligeledes var der en god sammenhæng mellem indlæggene (en tydelig rød tråd), de gik fra et overordnet perspektiv til stille og roligt at blive mere specifikt iht. de enkelt delelementer."

 

 

Uddannelsens særlige styrke 

Kursisternes svar på spørgsmål om, hvad de har fået ud af uddannelsen – og særligt vil pege på er en styrke:

 

 • "Masser af viden og et godt netværk. Værktøjer til at kunne være IKT-koordinator samt en masse kontaktflader til at holde det vedlige." (Carsten Clement, CIVICA) 
 • "Jeg har fået forventningsafstemt, hvad det er en IKT-Koordinator skal kunne, og blevet bekræftet i at det er lige dele teknik men også en lang række jura og bekendtgørelseskrav." - "Ja, jeg har fået rigtig meget ud af uddannelsen, især har hjemmeopgaverne været gode, dels fordi de har kommet godt igennem stoffet, men også fordi især opgaven til dag 6 og 9 var en grundig gennemgang af både bekendtgørelsen, men også de arbejdsområder som IKT-Lederen skal beskæftige sig med. Super godt." - "Langt større viden, større sikkerhed i hvilket ansvar man påtager sig som IKT- Leder." (Marianne Friis, schmidt hammer lassen architects)  
 • "At man bliver bedre til at få synliggjort de udfordringer alle har i implementeringen af BIM processen - samt at vi lærer at bruge hinanden i stedet for at modarbejde." - "Endnu engang stor ros til Christian Bolding fordi han er passioneret og stædig nok til at insisterer på at holde kvaliteten høj, ved at fortælle at en IKT-leder uddannelse skal være på 10 dage og ikke mindre. Det er et stort held for alle os andre, at vi har Christian til at holde fanen højt. Det er altid en stor fornøjelse at arbejde sammen med Christian. :-)" (Lone Sand, Arkitema)

Øvrigt materiale om uddannelsen

Se folder om uddannelsen her 

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser