Molio Kurser

Diplomer og certificeringer

En del af styrken ved at tage en uddannelse er, at dine nye kompetencer bliver dokumenteret på en måde, der giver værdi både for din virksomhed og for din egen karrrierevej. Derfor får du altid et officielt diplom eller en certificering, når du tager en uddannelse hos os.

Fleksible og diplomgivende uddannelser

Molio Kurser udsteder både diplomer og certifikater.

Et Molio diplom er et bevis på, at man har deltaget på et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser.

Et Molio Certifikat er et bevis på, at en kursist, som et led af et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser, har bestået en prøve eller eksamen, som verificerer et væsentligt kompetenceløft indenfor et afgrænset fagspecifikt område, og viser samtidig at kursisten er i stand til at anvende de nyerhvervede kompetencer i praksis.

Diplomer

Når du har færdiggjort en uddannelse og bestået den afsluttende eksamen, får du et officielt uddannelsesdiplom fra os. Det giver både værdi til din virksomhed og til din personlige karrierevej.

Flere af vores uddannelser er opbygget af åbne moduler, så du kan tage de moduler, der passer netop dig og dit behov og niveau. Og på det tidspunkt, der passer dig.

Certificerede uddannelser

Med en certificeret uddannelse er du sikker på at få et produkt af høj kvalitet. Vores certificerede uddannelser opfylder altid følgende krav:

  • Åbne for alle
  • Afholdes i professionelle rammer
  • Høj faglighed og aktualitet
  • Fysisk undervisning af erfarne formidlere, ofte kombineret med digital læring
  • Afsluttende eksamen evt. med ekstern censor
  • Udstedelse af Molio Certifikat, der sammen med beskrivelsen af uddannelsen giver en fyldestgørende information om uddannelsens reelle indhold 

For at opnå certificering er det et krav, at du:

  • Har afleveret alle obligatoriske opgaver rettidigt
  • Har deltaget aktivt i undervisningen
  • Har bestået alle obligatoriske prøver og eksamen.

Se hvilke uddannelser der giver en certificering: