Certificeret projektleder i byggeri
Uddannelser

Certificeret projektleder i byggeri

Metoder, værktøjer og praktiske handlekompetencer til at planlægge, styre og lede projekter med succes i såvel projektering som udførelse af byggeriet

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Organisation og ledelse
44.000,-
55.000,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Uddannelsen starter op med velkomstwebinar den 21. maj 2024, kl. 19.30 - 20.45. Uddannelsen varer 13 dage inkl. aftenwebinarer

Uddannelsesleder

Peter G. Harboe, ekspert i projektledelse, branding og markedsføring

"Du får færdigheder og kompetencer, der sætter dig i stand til at planlægge, organisere og styre byggeprojekter. Du kommer til at arbejde med din egen personlighed og din evne til at udvikle relationer og håndtere konflikter. Og så får du et nyt netværk fra hele branchen."

image-text

Uddannelsesleder

Flemming Vind, bygningskonstruktør med 25 års erfaring i planlægning og økonomistyring af byggeprojekter

”Gennem relevant og kompetencegivende viden fra de enkelte moduler, bliver du klædt på til at tackle de udfordringer, som du kommer til at møde ude i virkeligheden. Derudover får du også mulighed for at indgå i et sparringsfællesskab med andre engagerede projektledere.”

image-text
Ikon Uddannelser (1)

Anerkendt uddannelse

Ikon Alleboger

Professionelle værktøjer

Ikon Anlaeg (1)

Skræddersyet til byggeriet

Ikon Kurser

Certifikat

Ikon Ledelse

Erfarne undervisere

Byggebranchen stiller krav til fremtidens projektledere

Byggebranchen er konstant udfordret af nye teknologier, processer, metoder og samarbejdsformer. Sideløbende med det, kræver byggeriets grønne omstilling en helt ny forståelse af byggeri, og hermed også nye kompetencer. Kort sagt er kravene til dig som projektleder hele tiden under forandring.

For at blive en succesfuld projektleder i byggeriet er du nødt til at være omstillingsparat. Det er derfor mere vigtigt end nogensinde, at du har de rette professionelle værktøjer og ledelseskompetencer til at håndtere de udfordringer, du bliver mødt af i dit daglige arbejde.

Uddannelsen som certificeret projektleder i byggeri er både for dig, der allerede er projektleder i byggeriet og ønsker at få flere professionelle redskaber OG til dig, der er ny i projektlederrollen og ønsker at uddanne dig med de rette kompetencer som en kommende ledende figur på projekter.

Yderligere information om Certificeret projektleder i byggeri

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Projektledelse er både en personlig udvikling og en teknisk kompetence. På uddannelsen som Certificeret projektleder i byggeri bliver du præsenteret for et nyt fundament for personlig udvikling og en ny vifte af ledelsesredskaber til dit daglige arbejde som projektleder.

Udgangspunktet er dig

På uddannelsen som Certificeret projektleder i byggeri bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning i ledelse af projekter. Udgangspunktet er dig og din personlighed, og hvilken betydning den har for din rolle som projektleder. Hele vejen igennem har vi fokus på at koble undervisningen og teorien op på din egen praksis, så den viden, du får, kan implementeres og benyttes direkte i din hverdag.

Temaer

Temaerne i uddannelsen er udvalgt med udgangspunkt i, at projektledelse både er et spørgsmål om personlig udvikling i din rolle som projektleder og en teknisk ledelseskompetence med særligt fokus på styring af projekter. I forhold til din personlige udvikling vil du blive udfordret på din egen ledelsesprofil, din kommunikation og personlige adfærd.

Du udarbejder en DiSC-personprofil og opnår her en bedre forståelse af din adfærd som projektleder. Denne indsigt giver dig nye handlemuligheder i samspillet med andre, da du samtidig får en øget forståelse for andres kommunikation og adfærd, og lærer at målrette din kommunikation til personer med forskellige profiler. Samtidig arbejder vi med kommunikationstræning, effektiv mødeledelse, konstruktiv feedback, konflikthåndtering og den vanskelige samtale.

Førende eksperter og nyeste forskning

I området om tekniske ledelseskompetencer arbejder vi med analyse af byggeprojekter, projektmodeller i byggeriet, byggejura, planlægning, estimering og styring i byggebranchen. Endelig kommer du til at arbejde med de nyeste koncepter inden for interessentanalyse, mål-middel-hierarkier, trimmet byggeri, projektøkonomi, vidensledelse og risikoplanlægning.

 

Vores uddannelse kobler undervisningen op på din hverdag, så den viden du får, kan omsættes til praktiske løsninger af dine reelle udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

Når du har gennemført uddannelsen som certificeret projektleder i byggeri har du fået:

 • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
 • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
 • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
 • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
 • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.

Uddannelsen som certificeret projektleder i byggeri er både for den let øvede og den kommende projektleder. Hvis du har et par års erfaring med ledelse af byggeprojekter får du styrket kompetencerne og fyldt værktøjskassen op, så du kan effektivisere din arbejdsgang og dine processer. Hvis du endnu ikke er projektleder i byggebranchen vil uddannelsen klæde dig godt på til din kommende rolle.

Uddannelsen er også egnet til dig, der har flere års erfaring med projektledelse, men gerne vil have en opdatering på de nyeste regler og værktøjer og ønsker et styrket netværk inden for projektledelse.

Uddannelsen er for alle typer af virksomheder i byggeriet uanset størrelse. 

Få endnu mere ud af din projektlederuddannelse og bliv PRINCE2-certificeret. 

Læs mere her.

Uddannelsen forløber over ca. seks måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde. Uddannelsen består af fire moduler + eksamen. Hvert modul har en varighed af to dage, som afholdes som internat. 

I undervisningen lægger vi vægt på vekslen mellem teoretiske oplæg og cases. Hele vejen igennem tager vi udgangspunkt i, at du skal omsætte den nye viden til ny praksis.

Undervisningen indeholder

 • Korte, teoretiske indlæg med diskussioner i studiegrupper og opfølgning i plenum
 • Cases og gæsteundervisere fra byggebranchen
 • Arbejde i studiegrupper kombineret med aktionslæringsforløb for at styrke praksislæring
 • Problemorienteret tilgang til arbejdet med praktiske projektledelsesudfordringer i din dagligdag
 • Arbejde med DiSC personprofilværktøjet for at styrke selvindsigt og ejerskab i forbindelse med udvikling af egen lederrolle.

Gennem hele forløbet samler vi den nye viden i en læringslog (portfolio) og arbejder med individuelle udfordringer og løsninger i arbejdsgrupper. Vi orienterer eksamen mod din praksis.

Sammenhæng mellem den nye viden og din praktiske hverdag

For at få sammenhæng mellem det du lærer og din praktiske hverdag, arbejder vi intensivt med følgende 4 læringstilgange, som tilsammen bidrager til at skabe nye handlekompetencer for dig:

 • Erfaringsbaserede aktiviteter
 • Teoribaserede aktiviteter
 • Relationsbaserede aktiviteter
 • Reflektionsbaserede aktiviteter.

Før uddannelsen og mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, e-læring og opgaveløsning.

Den samlede arbejdsmængde er på 125-150 timer fordelt på tre indsatser:

 1. Mellem undervisningsdagene skal du forberede dig gennem læsning af nyt stof og arbejde med anvendelse af det, du lærer, i din egen hverdag. Her ligger en arbejdsindsats med selvstudier af nyere teori og observationer i egen virksomhed. Der vil også ligge en række mindre e-læringsforløb, som skal gennemarbejdes.
 2. Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og undervisningssessioner og her lytte og formulere mulige udfordringer og handlingsalternativer for egen og andres praksis.
 3. Du skal til eksamen i en skriftlig opgave med baggrund i et formuleret problem og - under vejledning - gennemføre en række analyser med henblik på forandring. Her skal din nærmeste leder meget gerne inddrages, da dette understøtter din mulighed for at bruge det du har lært i din hverdag.

Program for uddannelsen - ret til ændringer forbeholdes.

Peter G. Harboe
Lektor , VIA University College

Peter G. Harboe

Flemming Vind Christiansen
Lektor, Bygningskonstruktør , VIA University College

Flemming Vind Christiansen

Niels Hannemose
Lektor , VIA University College

Niels Hannemose

Ole Berard
Digitaliseringschef , Molio

Ole Berard

Peder Johansen
Direktør strategi, PR og forretningsudvikling , Enemærke & Petersen A/S

Peder Johansen

Kristian Birch Pedersen
Civilingeniør, Master i IT, og PH.D. , Exigo

Kristian Birch Pedersen

Martin Witt Volsgaard
COO , SEEbuild ApS

Martin Witt Volsgaard

Stephan Sander
Seniorprojektleder , Værdibyg

Stephan Sander

Simon Andreas Arnbjerg
Chefspecialist, Digital Lead , Arkitema Architects

Simon Andreas Arnbjerg

Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditor , ZERO engineering

Zeynel Palamutcu

Mikkel Bredsgaard
Projektleder , ConTech Lab

Mikkel Bredsgaard

Vibeke Kragh
Lektor, Cand.jur. , VIA University College

Vibeke Kragh

Anders Vilstrup Pedersen
Risikospecialist , COWI A/S

Anders Vilstrup Pedersen

Amer Kamal
Founding partner , SEEbuild

Amer Kamal

Glenn E. Nilsson
Ingeniør og byggesagkyndig , GENie ByggeOptimering

Glenn E. Nilsson

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Datoer:

Webinarer - afholdes live:
 • 21. maj 2024, kl. 19.30-20.45
 • 12. juni 2024, kl. 19.30-20.45
 • 14. august 2024, kl. 19.00-21.00
 • 12. september 2024, kl. 19.30-20.45
Moduler - internat 
 • Modul 1, 29. - 30. maj 2024
 • Modul 2, 27. - 28. juni 2024
 • Modul 3, 21. - 22. august 2024
 • Modul 4, 16. - 17. september 2024

Eksamen
4. oktober 2024

 

Alle moduler afholdes over to dage med overnatning på enkeltværelser.

På uddannelsen udleveres bogen Power i projekter. 

Resten af undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Uddannelsen kræver hjemmearbejde og forberedelse til hvert modul. Se arbejdsbelastning under "Form og læring".

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen og et diplom. På hvert modul (internat) er der afsat tid til, at du/din studiegruppe skriver 1-2 sider med en kort redegørelse for teorien, samt reflekterer over det pågældende tema og hvilke spørgsmål, det rejser til din/jeres egen praksis.

Siderne samles i en portfolio, som afleveres forud for den mundtlige eksamen. Du eksamineres i 3-4 temaer fra portfolioen. Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til den enkelte deltager.

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter

Diplomet udstedes af VIA University College og Molio. 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Bemærk at uddannelsen er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

Uddannelsen er  "tilgængelig" i alle regioner - undtaget Fyn. Vi kan derfor ikke love noget ift. Fyn, men kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

 • ”Undervisningsformen med oplæg, gruppearbejder og i det hele taget aktivitetsbaserede skift, gjorde det til et godt og dynamisk kursus, hvor man ikke gik ”død på skolebænken”.”

 • ”Gode indlæg omkring tidssvarende emner og god måde at vække interessen for emnerne”

 • ”Sammensætningen af kursister var rigtig god og det gav ofte en rigtig god dialog/diskussion”

 • ”Godt kursus. Dygtig underviser.”

 • ”Rigtig fine forhold. Fint med et meget bredt og varieret program – vi kom omkring mange emner.”

Sådan er uddannelsen opbygget

CPB Kursus Grafik

Mød 6 af underviserne på uddannelsen

Web Portrait Test Peter Harboe 800X450
Lektor, cand.merc., VIA University College

Peter G. Harboe

Peter har mere end 20 års erfaring med projektledelse, og til daglig både underviser, forsker og blogger han om emnet. Peter er kursusleder på uddannelsen, og du møder ham på alle moduler og webinarer

Web Portrait Test Flemming Vind 800X450
Indehaver af Flemming Vind Bygherrerådgivning

Flemming Vind Christiansen

Flemming har 25 års erfaring fra byggebranchen med speciale indenfor planlægning og økonomistyring af projekter som nogle af sine kernekompetencer. Har erfaring med forskning, udvikling og undervisning.

Web Portrait Test Niels Hannemose 800X450
Cand.phil

Niels Hannemose

Niels er ejer af konsulentfirmatet NH kommunikation og arbejder sideløbende som underviser i ledelse og kommunikation. Han har solid erfaring med lederskab og har tidligere arbejdet med projektledelse

Web Portrait Vibeke Kragh 800X450
Lektor, cand.jur., VIA University College

Vibeke Kragh

Vibeke underviser dagligt i byggeriets aftaler og det juridiske grundlag og har stor praktisk og teoretisk viden, som hun formidler på et letforståeligt sprog. Hun vil dele ud af sin store viden på de moduler, som omhandler jura og kontrakter i byggeriet.

Web Portrait Test Kristian Birch 800X450
Civilingeniør, master i IT og ph.d. inden for IT i byggeriet

Kristian Birch Pedersen

Kristian har mere end 10 års erfaring som konsulent og har en fortid som entreprenør. I 2010 forlod han stillingen som chefkonsulent hos Rambøll og stiftede virksomheden Exigo.

Web Portrait Zeynel Palamutcu 800X450
Ingeniør og DGNB-auditor

Zeynel Palamutcu

Zeynel har stor erfaring med planlægning og økonomisk perspektivering af bæredygtige projekter. Zeynel har sin daglige gang hos ZERO engineering ApS som bæredygtighedsingeniør og er ekstern konsulent hos Frame ApS. 

Læs hvilke kompetencerne kursisterne har fået

Se en række gratis webinarer om uddannelsen

Relaterede kurser, uddannelser og bøger