Byggeriets målrettede uddannelser

Byggeriet er i rivende udvikling. Byggeriets aktører konfronteres konstant med nye krav, nye teknologier og nye metoder i de professionelle sammenhænge, de indgår i.  


Molios uddannelser er målrettede og dybt forankrede i byggebranchens aktuelle udfordringer og konkrete løsninger. Det betyder, at du altid får praktisk og teoretisk viden med dig hjem, som du reelt kan bruge til noget. 


Det faglige niveau er højt og alle undervisere er nøje udvalgt. 


Fleksible diplomgivende uddannelser

De fleste af vores uddannelser er bygget fleksibelt op, så de kan sammensættes individuelt og tilpasses forskellige behov og niveauer.


Alle uddannelser afsluttes med eksamen og et diplom.

Byggeriets Projektlederuddannelse - med PRINCE2® Foundation mulighed

Byggeriets Projektlederuddannelse giver dig både et personligt og et fagligt kompetenceløft, som du kan bruge i praksis - uanset om du er projekterende eller udførende. Du tilegner dig metoder, værktøjer og praktiske kompetencer til at planlægge og styre dine byggeprojekter sikkert i mål. 

Læs mere

Bygherrekompetencer

Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende forløb, hvor du lærer at håndtere din rolle som bygherre professionelt igennem byggeriets forskellige faser. Uddannelsen er målrettet bygherrer og bygherrerådgivere.


Læs mere

Bygge- og Driftsøkonomi

Dette er en basisuddannelse i økonomistyring gennem alle byggeriets faser. Uddannelsen er bygget op af 3 moduler á 3 dage og er udviklet til dig, der ikke ønsker en længerevarende økonomiuddannelse, men som gerne vil lære økonomistyring gennem alle byggeriets faser – og helt fra bunden. Uddannelsen starter i oktober 2018. 

Læs mere

Bygningsfysikuddannelsen

Uddannelsen giver dig tværfaglig indsigt i bygningskonstruktioner, materialer og klimaforhold og lærer dig at skabe optimale, helhedsorienterede løsninger. Uddannelsen er primært for arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der ønsker viden og værktøjer til at løse bygningsfysiske udfordringer.

 

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen for Arbejdsmiljøkoordinatorer

Uddannelsen er udviklet til dig, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere

 

 

Certificeret rådgiver i bæredygtighed

Bliv certificeret rådgiver i bæredygtighed. Uddannelsen er et workshopforløb for rådgivere, bygherrer, developere, producenter, myndigheder og alle andre, der vil have konkret, anvendelig viden om bæredygtigt byggeri.

Læs mere

Facilities Management (FM-uddannelsen)

Ny uddannelse i Facilities Management ruster dig til at arbejde professionelt med FM i din organisation. FM-uddannelsen er den eneste fleksible FM-uddannelse i Danmark og kan tilpasses dit individuelle behov, hvad enten du er planlægger eller leder. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med DFM.


Læs mere

IKT-koordinator og -leder

Bliv rustet til at håndtere IKT-koordineringen - og dermed til at tage ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter iht. kravene i IKT-bekendtgørelserne.

Læs mere

Renoveringsuddannelsen

Renoveringsprojekter skal tænkes helhedsorienteret. På Renoveringsuddannelsen får du en professionel tilgang til renoveringsprojekter og til valg af de rigtige løsninger, der forener design, energieffektivitet, byggeteknik, indeklima, totaløkonomi og miljøforhold.