Bygningsfysikuddannelsen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger

Byggeriet bliver mere og mere komplekst, og der stilles stadig større krav til udførelse og overholdelse af lovkrav. Samtidig bliver uddannelserne mere og mere specialiserede, og mange i byggefaget oplever derfor, at de savner et tilstrækkeligt overblik over bygningsfysikken. 

 

Med Bygningsfysikuddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri. Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

 

Fleksibilitet i højsædet

Bygningsfysikuddannelsen består af syv fagmoduler og en afsluttende skriftlig eksamen. Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du selv ønsker. Modulerne gentages løbende, og du kan altid ”hoppe på” uddannelsen, når det passer dig. 

 

Professionel efteruddannelse

På uddannelsen undervises du af de førende eksperter inden for hvert deres område. De er alle opdateret på deres felt og har den nyeste viden og forskning med. Du undervises også af udvalgte praktikere fra byggeriet, der har personlige erfaringer med de løsninger og metoder, der tages i anvendelse. Det sikrer, at du både inden for teori og praktik får en solidt forankret undervisning.

 

For at sikre at der er en rød tråd igennem hele uddannelsen, vil der være tilknyttet en faglig koordinator. Den faglige koordinator har desuden ansvaret for eksamen.

Indhold, opbygning og program

Bygningsfysikuddannelsen er fordelt over syv moduler af hver to dages varighed, som afholdes som internat. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig 4 timers eksamen.

Første dag på hvert modul afsluttes med en god middag med vin i HUSET og sociale og faglige aktiviteter.

 

Fagmoduler

På uddannelsen kommer du igennem følgende emner:

Fugt

Indeklima

Brand

Lyd

Lys

Energi

Bygningsstabilitet og -materialer

 

Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

 

Multiple choice test 

Alle fagmoduler afsluttes med en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal testen på alle fagmoduler være bestået. Du modtager et bevis, når prøven er bestået. 

 

Hvis du på forhånd har stærk viden på et eller flere områder, er det muligt at fravælge deltagelse i de relaterede moduler og alligevel gå op til den afsluttende eksamen. Det kræves dog, at du har bestået prøven på alle moduler. 

 

Program

Du kan se programmerne for de enkelte fagmoduler ved at klikke på fagmodulet.

Moduloversigt

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der lægges vægt på aktiv kursistinddragelse, og undervejs vil der være demonstrationer af målemetoder, gruppeopgaver, diskussioner i plenum og workshops. 

Diplomgivende eksamen

Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

 

Eksamen er 4 timers skriftlig, individuel prøve.

 

Opgaven rettes af eksaminator og kontrolleres efterfølgende af censor. Eksamensopgaven bedømmes bestået/ikke bestået.

 

Når du har bestået alle multiple choice prøverne på de enkelte fagmoduler, samt har bestået eksamen, får du et eksamensbevis for hele uddannelsen.

 

Hvis du mod forventning ikke består, har du mulighed for, mod gebyr, at gå til reeksamen.

Undervisere og faglig koordinator

Tina Priess Østergaard. Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik, Rambøll. Faglig koordinator.
Christian Anker Hviid. Adjunkt, DTU. Kursusleder på Lys og underviser på Energi.
Erik Brandt. Seniorforsker, SBi/AAU. Kursusleder på Fugt.
Steffen Petersen. Lektor, Aarhus Universitet. Underviser på Lys.
Svend Svendsen. Professor, DTU. Kursusleder på Energi.
Therese Schiang Franck. Specialkonsulent, Rigspolitiet. Underviser på Brand.
Tommy Bunch-Nielsen. Direktør, Bunch Bygningsfysik ApS. Underviser på Fugt og er kursusleder på Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer. Censor på uddannelsen.
Mads Bolberg. Specialist i akustik, Rockwool. Kursusleder på Lyd.
Jakob Lion Meyer. Brandspecialist, COWI. Kursusleder på Brand.
Niels Skals. Chefrådgiver, Rambøll. Underviser på Indeklima.
Bent Grelk. Seniorkonsulent, Grelk Consult. Underviser på Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer.
Tina Beier Larsen. Afdelingsleder, MOE. Underviser på Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer.
Thea Gregersen. Konstruktionsingeniør, MOE. Underviser på Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer.
Bjarne Holm. Salgskonsulent, Danalim. Underviser på Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer.
 
 

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er på et fagligt højt niveau, og vi stiller derfor krav om, at du skal have en god basisviden om bygninger og bygningsfysik. Du bør derfor være enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på uddannelsen. 

 

Hvis du har en faglært baggrund og mangeårig praktisk erfaring fra byggebranchen, vil du ofte også kunne deltage på uddannelsen. 

 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Arbejdsmængde

Hvert fagmodul er af to dages varighed med overnatning på kursusstedet. Hvert fagmodul svarer til en arbejdsbelastning på ca. 20 timer. Uddannelsens samlede arbejdsbelastning svarer til 5 ECTS-point. Du må være forberedt på, at der kan være hjemmeopgaver.

Dato- og moduloversigt

Alle fagmoduler afholdes som udgangspunkt i vores eget kursuscenter HUSET Middelfart. Modulerne gentages løbende og afholdes 1-2 gange pr. år. Du kan hoppe på uddannelsen lige når det passer dig.

Du kan se alle kommende datoer nedenfor:

Indeklima: 6. - 7. november 2018
Eksamen: 5. december 2018
Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer: 22. - 23. januar 2019
Energi 26. - 27. februar 2019
Fugt i bygninger 9. - 10. april 2019
Lyd 7. - 8. maj 2019
Eksamen 17. juni 2019
Lys 19. - 20. august 2019
Brand 16. - 17. september 2019
Fugt i bygninger 7. - 8. oktober 2019
Eksamen 9. december 2019

Tilmelding, pris og rabat

Tilmelding

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen hos kursuskoordinator Gurli Andresen, ga@molio.dk, eller på
tlf. 70 12 06 00. 

 

Ønsker du kun at tilmelde dig enkelte moduler, kan du gøre det ved at klikke på modulerne her på siden. Så kommer du til tilmeldingssiden. 

 

Priser

Hvert fagmodul koster 9.900 kr. 

 

Deltagelse i afsluttende eksamen koster 5.000 kr. 

 

Du har mulighed for at tage prøven på et fagmodul uden at deltage i undervisningen på modulet. Prøven alene koster 3.000 kr.

 

Rabat

Ved tilmelding til alle syv moduler og eksamen samtidig får du rabat. Den samlede rabatpris for hele forløbet er 66.000 kr.

 

Alle priser er ekskl. moms.

Vores kursister siger

Bedre viden om bygningsfysik giver hele løsninger

Et byggeprojekt skal ses som en helhed og ikke i adskilte dele. Manglende kendskab til byggematerialer og deres egenskaber er ofte årsag til fejl i byggeriet, som medfører forsinkede og fordyrede projekter. Derfor kan opkvalificering af medarbejdernes viden være en fordel.

 

Læs interviewet med Peter her

 

 

Ny viden er essentiel i en kompleks branche i konstant bevægelse

 

Efter flere år hos TVEDE følte Mikkel Petersen at det var tid til, at der skulle ske noget, rent fagligt. Han ønskede bl.a. at udvide sin faglige paratviden fra sin uddannelse som bygningskonstruktør, og få en opdatering på de nyeste krav og den nyeste lovgivning.

 

Læs interviewet med Mikkel her

 

 

 Andre udtalelser:


  • ”Uddannelsen har givet mig en bred forståelse af hvilke faktorer der er i spil i dagens byggeri - både inden for nybyggeri og renovering.”
  • ”Uddannelsen har givet mig håndgribelige, visuelle eksempler, som kan relateres til de ting, jeg kan komme ud for i min hverdag som rådgiver."
  •  ”Underviserne var gode til at drage erfaringer og virkelige situationer ind i emner og resultater. Det syntes jeg var rigtigt godt.”

Materiale om uddannelsen

Se seneste folder om uddannelsen her