Bygningsfysikuddannelsen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger

Byggeriet bliver mere og mere komplekst, og der stilles stadig større krav til udførelse og overholdelse af lovkrav. Samtidig bliver uddannelserne mere og mere specialiserede, og mange i byggefaget oplever derfor, at de savner et tilstrækkeligt overblik over bygningsfysikken. 

 

Med Bygningsfysikuddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri. Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

 

Fleksibilitet i højsædet

Bygningsfysikuddannelsen består af 7 fagmoduler og en afsluttende skriftlig eksamen. Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du selv ønsker. Modulerne gentages løbende, og du kan altid ”hoppe på” uddannelsen, når det passer dig. 

 

Professionel efteruddannelse

På uddannelsen undervises du af de førende eksperter inden for hvert deres område. De er alle opdateret på deres felt og har den nyeste viden og forskning med. Du undervises også af udvalgte praktikere fra byggeriet, der har personlige erfaringer med de løsninger og metoder, der tages i anvendelse. Det sikrer, at du både inden for teori og praktik får en solidt forankret undervisning.

 

For at sikre at der er en rød tråd igennem hele uddannelsen, vil der være tilknyttet en faglig koordinator. Den faglige koordinator har desuden ansvaret for eksamen.

Indhold, opbygning og program

Bygningsfysikuddannelsen er fordelt over syv moduler af hver to dages varighed, som afholdes som internat. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig 4 timers eksamen.

Første dag på hvert modul afsluttes med en god middag med vin i HUSET og sociale og faglige aktiviteter.

 

Fagmoduler

På uddannelsen kommer du igennem følgende emner:

Fugt

Indeklima

Brand

Lyd

Lys

Energi

• Bygningsstabilitet og -materialer (under udvikling)

 

Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

 

Multiple choice test 

Alle fagmoduler afsluttes med en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal testen på alle fagmoduler være bestået. Du modtager et bevis, når prøven er bestået. 

 

Hvis du på forhånd har stærk viden på et eller flere områder, er det muligt at fravælge deltagelse i de relaterede moduler og alligevel gå op til den afsluttende eksamen. Det kræves dog, at du har bestået prøven på alle moduler. 

 

Program

Du kan se programmerne for de enkelte fagmoduler ved at klikke på fagmodulet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der lægges vægt på aktiv kursistinddragelse, og undervejs vil der være demonstrationer af målemetoder, gruppeopgaver, diskussioner i plenum og workshops. 

Diplomgivende eksamen

Eksamen er 4 timers skriftlig, individuel prøve. Du bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse. Opgaven rettes af eksaminator og kontrolleres efterfølgende af censor.

 

Når du har bestået alle multiple choice prøverne på de enkelte fagmoduler, samt har bestået eksamen, får du et eksamensbevis for hele uddannelsen. 

Undervisere og faglig koordinator

Tina Priess Østergaard. Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik, Rambøll. Faglig koordinator.
Anne Dederichs. Seniorforsker RISE og lektor DTU. Kursusleder på Brand.
Birgitte Andersen. Lektor, Institut for Systembiologi, DTU. Underviser på Indeklima.
Carsten Munk-Plum. Civilingeniør, ES-Consult A/S. Underviser på Statik.
Christian Anker Hviid. Adjunkt, DTU. Kursusleder på Lys og underviser på Energi.
Erik Brandt. Seniorforsker, SBi/AAU. Kursusleder på Fugt.
Geo Clausen. Lektor, Center for Indeklima og Energi, DTU. Kursusleder på Indeklima.
Janne Gress Frederiksen. Ingeniør, DBI. Underviser på Brand.
Jørn Toftum. Lektor, Center for Indeklima og Energi, DTU. Underviser på Indeklima.
Per Kjærbye, Lektor og akademiingeniør, DTU. Underviser på Statik.
Steffen Petersen. Lektor, Aarhus Universitet. Underviser på Lys.
Svend Svendsen, Professor, DTU. Kursusleder på Energi.
Therese Schiang Franck, Risk Executive og ingeniør, Aon Risk Solutions. Underviser på Brand.
Tommy Bunch-Nielsen. Direktør, Bunch Bygningsfysik ApS. Underviser på Fugt og Statik. Censor på uddannelsen.
Mads Bolberg, specialist i akustik, Delta Acoustics. Kursusleder på Lyd.
 

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er på et fagligt højt niveau, og vi stiller derfor krav om, at du skal have en god basisviden om bygninger og bygningsfysik. Du bør derfor være enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på uddannelsen. 

 

Hvis du har en faglært baggrund og mangeårig praktisk erfaring fra byggebranchen, vil du ofte også kunne deltage på uddannelsen. 

 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Arbejdsbelastning

Hvert fagmodul er af to dages varighed med overnatning på kursusstedet. Hvert fagmodul svarer til en arbejdsbelastning på ca. 20 timer. Uddannelsens samlede arbejdsbelastning svarer til 5 ECTS-point. Du må være forberedt på, at der kan være hjemmeopgaver.

Dato- og moduloversigt

Alle fagmoduler afholdes som udgangspunkt i vores eget kursuscenter HUSET Middelfart. Modulerne gentages løbende og afholdes 1 – 2 gange pr. år. Du kan hoppe på uddannelsen lige når det passer dig.

Du kan se alle kommende datoer nedenfor:

2017
Eksamen den 4. december 2017

2018
Brand den 10. - 11. april 2018
Fugt i bygninger den 30. april - 1. maj 2018
Energi den 14. - 15. maj 2018
Lyd den 13. - 14. juni 2018
Eksamen den 19. juni 2018
Lys den 20. - 21. august 2018
Brand den 10. - 11. september 2018
Fugt i bygninger den 26. - 27. september 2018
Eksamen den 5. december 2018

Tilmelding, pris og rabat

Tilmelding

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen hos kursuskoordinator Gurli Andresen, ga@molio.dk, eller på
tlf. 70 12 06 00. 

 

Ønsker du kun at tilmelde dig enkelte moduler, kan du gøre det ved at klikke på modulerne her på siden. Så kommer du til tilmeldingssiden. 

 

Priser

Hvert fagmodul koster kr. 9.900.

 

Deltagelse i afsluttende eksamen koster kr. 5.000.

 

Du har mulighed for at tage prøven på et fagmodul uden at deltage i undervisningen på modulet. Prøven alene koster kr. 3.000.

 

Rabat

Ved tilmelding til alle 7 moduler og eksamen samtidig får du rabat. Den samlede rabatpris for hele forløbet er kr. 66.000.

 

Alle priser er ekskl. moms.

Vores kursister siger

  • ”Uddannelsen har givet mig en bred forståelse af hvilke faktorer der er i spil i dagens byggeri - både inden for nybyggeri og renovering.”
  • ”Uddannelsen har givet mig håndgribelige, visuelle eksempler, som kan relateres til de ting, jeg kan komme ud for i min hverdag som rådgiver."
  •  ”Underviserne var gode til at drage erfaringer og virkelige situationer ind i emner og resultater. Det syntes jeg var rigtigt godt.”