Kurser

Vigtig information om kursusmaterialer

Af hensyn til miljøet vil du som kursist hos os typisk ikke få udleveret trykte kursusmaterialer. Vi udleverer kun kursusmaterialer digitalt, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

her er en overskrift

Digitalt kursusmateriale har flere fordele:

  • Du kan hurtigt søge specifikt materiale frem
  • Du kan printe udvalgte sider efter eget valg 
  • Det skåner miljøet.

Classroom

Du finder kursusmaterialet på vores virtuelle læringsplatform Classroom. Ca. en uge før kursusstart får du information om, hvordan du får adgang.

I Classroom finder du:

  • Kursusmateriale
  • Deltagerliste
  • Program
  • Info- og baggrundsmateriale
  • Nyttige links
  • Opgaver og øvelser.

fhjsjdlkfkjhf lkkjflas flkajf alkjflkaj fak flakjfl flk lfkjalkf alk jflkjklkj lkjflkj falk jflak jflkajflkaj lkf alkjflkj l flkjlkf alkkfjlkasjflkjalkf jalksfjalk flkas jflkaj flkaj flkaj flkaj lkak jflkajf lk