Styrk din faglighed

Molios kursusudbud er målrettet dig, der arbejder professionelt med byggeri: 

  • Du får den nyeste og vigtigste viden, så du forbliver konkurrencedygtig i dit fag
  • Du møder undervisere, som er håndplukket, fordi de har fagligheden i orden, fingeren på byggepulsen og er gode til at undervise
  • Du deltager på kurser og uddannelser, der er udviklet i tæt samarbejde med byggeriets virksomheder og videninstitutioner.

Byggeriets Miljødag 2017

 

Konferencen stiller skarpt på de udfordringer, der er i byggeriet, når det gælder miljøet. I forbindelse med renoveringsprojekter, eller blot når vi opholder os i vores bygninger, kan vi blive udsat for farlige stoffer. Hvis ikke der tages de rigtige forholdsregler, kan det være til fare for både miljøet og vores sundhed.

Konferencen afholdes onsdag den 3. maj 2017 i HUSET Middelfart

Læs mere og tilmeld dig her


Udvalgte kurser

Konferencen tager afsæt i de nyeste reguleringer af brandregler, og går i dybden med hvilken effekt de har i praksis. Der er indlæg om nye...

På konferencen samles alle byggeriets aktører, som beskæftiger sig med miljø. Vi kommer 360 grader rundt om emnet og drøfter de aktuelle...

Du får et kort resume af beskrivelsesværktøjets opbygning, hvorefter de enkelte grundelementer gennemgås med vægten lagt på detaljerne, de...

Få metoder og anvisninger til at udføre gulve, vægge og installationer i vådrum og opnå størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt ...

Nyeste kurser

Få indsigt i de mange nye muligheder inden for bygningsdesign med de super-lette konstruktioner. ...

Få forståelse af betons egenskaber under brand og lær at udforme brandstabile konstruktioner. ...

Udbudsloven åbner for anvendelse af markedsdialog og udbud med forhandling. På basis af reglerne og helt aktuelle og omfattende erfaringer...

Gennem introduktion af højaktuelle emner, og case-baseret undervisning, vil du få overblik over de enkelte virkemidlers betydning, og ikke...

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser