Uddannelse

Mere viden om IKT til entreprenører

Udviklingen inden for de digitale udbuds- og samarbejdsformer giver nye udfordringer og nye uddannelsesbehov for hele byggeriets værdikæde. Dette gælder også for entreprenør Enemærke & Petersen. Her har man taget konsekvensen og sendt medarbejdere på IKT-uddannelse for at ruste dem til de fremtidige samarbejdsformer og lovkrav. Det betaler sig, lyder det fra entreprenøren.
People

I takt med øgede krav til bl.a. IKT- og VDC-ydelser i forbindelse med udbud skal kompetencerne følge med – også i det udførende led. Det erkender man bl.a. hos Enemærke & Petersen, hvor VDC-Specialist, Kasper Emil Johansen, for nylig har fået styrket IKT-kompetencerne og er blevet uddannet IKT-koordinator og -leder:

- Det er vigtigt, at vi, der sidder med VDC og BIM også uddannes inden for IKT, så vi kan følge med den udvikling, der er i udbuds- og samarbejdsformerne. For dem er vi jo som udførende også en naturlig del af, siger Kasper Emil Johansen.

Uddannelse som IKT-koordinator og -leder

Valget faldt på Molios IKT-koordinator og -leder uddannelse, som viste sig at være et godt valg. Ikke alene fik Kasper styrket kompetencerne, men han bidrog også med viden fra entreprenørens verden, der øgede hele holdets forståelse for processen fra A til Z:

- Jeg oplevede, at der var stor lydhørhed over for os som entreprenører på uddannelsen. På den måde udgør den et vigtigt talerør til deltagere fra andre led i byggeprocessen. Her kan vi komme med vores synspunkter og samtidig også få afklaret nogle af vores daglige problematikker. Overordnet fik jeg meget mere ud af det end forventet, og jeg blev også presset ud i at se ud over egen forretning og ind i det store billede.

Nyt, professionelt netværk   

Uddannelsen har givet Kasper en bredere forståelse for, hvordan hele branchen arbejder med og ind imellem også mod hinanden. Og så har han fået en fornyet tro på egne evner inden for IKT. Men derudover fik Kasper etableret et netværk af personer, som også gerne vil den digitale udvikling:

- De folk, jeg har mødt på uddannelsen, er dybt professionelle og engagerede i deres daglige arbejde og de er åbne og nemme at gå til. Dette netværk er opbygget på uddannelsen og afspejler det høje niveau og de mange timers sparring, der har været imellem de forskellige moduler.

På forkant med kravene

Ifølge Kasper har uddannelsen som IKT-koordinator- og leder rustet ham til at håndtere de forandringer, der sker i både udbudsformer og samarbejde:

- At arbejde med IKT, BIM, VDC er ikke som mange tror kun mappestruktur, 3D og kollisionskontroller. Der er så meget andet! Ved Enemærke & Petersen, giver det super god værdi, at vi uddanner os inden for IKT, da vi på denne måde kan være på forkant med de krav, der stilles inden for digitalisering. Om vi taler DGNB, LCA eller et helt tredje marked, så kan vi som entreprenør ikke længere være uden IKT-koordinatorer.

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg ser uddannelsen som et ”must”, der sikrer, at alle i værdikæden taler samme sprog og har samme tilgang til den digitale udvikling. Jeg vil klart anbefale denne uddannelse til alle byggeriets parter. Om det er bygherren, rådgiveren, producenten eller entreprenøren, afslutter Kasper Emil Johansen.

Læs mere om IKT-koordinator og -lederuddannelsen

IKT-uddannelse inden for anlæg

Som noget nyt kan du også vælge en IKT-uddannelse, der er fokuseret alene på arbejdet med små og store anlæg. På 3 dage får du en stærk og praksisorienteret forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav, der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter.

Uddannelsen giver det store og nyttige overblik. Den er "kun" på tre dage, så den går ikke helt i dybden med den praktiske håndtering af BIM eller anvendelse og håndtering af BIM modeller.

Læs mere om IKT i anlæg