A305 IKT-projektroller
Bøger og forlag

A305 IKT-projektroller

Et effektivt projektsamarbejde er et nøgleområde i forhold til at effektivisere og værdioptimere projekteringsprojekter. Det er formålet med publikationen, at opnå værdi med digitalt samarbejde på projekteringsorganisering via en fælles forståelse for de projektroller og projektorganisering som skal sikre projektets digitale gennemførsel.

Udgiver: Molio
Udgivelsesår: 2015
Sider: 10

Varenummer: bipsa305

Tema
Bog
300,-
375,- inkl. moms

Der er ét produkt tilbage på lageret

Et effektivt projektsamarbejde er et nøgleområde i forhold til at effektivisere og værdioptimere projekteringsprojekter. Det er formålet med publikationen, at opnå værdi med digitalt samarbejde på projekteringsorganisering via en fælles forståelse for de projektroller og projektorganisering som skal sikre projektets digitale gennemførsel.

I publikationen defineres fælles betegnelser og beskrivelser af de projektroller, som i stigende grad anvendes i projekteringssammenhæng hos bygherrer, arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniører.

Målgruppen for nærværende publikation er projekterende virksomheder, herunder arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniører og totalentreprenører.

Publikationen kan endvidere med fordel anvendes af bygherrer, som ønsker at sikre, at værdien af øget anvendelse af digitale værktøjer forankres i en effektiv projektorganisation.

I publikationen beskrives følgende projektroller:
IKT-leder, IKT-projektkoordinator, intern IKT-leder og koordinator, samt IKT-fagkoordinator.
For hver rolle beskrives projektrollen overordnet, der defineres en række ansvarsområder for rollen, og der gives eksempler på konkrete arbejdsopgaver i praksis.
I forhold til ansvarsbegrebet præciseres det, at der er tale om de projektmæssige ansvarsområder som uddelegeres og nedarves i det enkelte projekts organisation.

På nuværende tidspunkt omhandler publikationen udelukkende IKT projekteringsroller.
Det vil blive overvejet, at publikationen på et senere tidspunkt vil blive udvidet til f.eks. også at indeholde bygherre- og entreprenørroller, ligesom det kan overvejes at inkludere beskrivelse af IKT opgaver for ikke-IKT roller (f.eks. Projektleder, sagsarkitekt, disciplinleder etc).

Grundlaget for nærværende publikation er hentet i medlemsvirksomhederne, samt fra projektreferencer og internationale kilder.
Publikationen tager dermed afsæt i de projektroller, som dagligt finder anvendelse på flere store
byggeprojekter i praksis.