AB 92 for praktikere
Bøger og forlag

AB 92 for praktikere

Boligministeriet udfærdigede den 10. december 1992 nye Almindelige Betin- gelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). AB 92 forventes anvendt ved udbud efter 1. juli 1993 ...

Forfatter: Mogens Hansen m.fl.
Sider: 236
Udgivelsesår: 1993
Udgiver: Byggecentrum

Varenummer: entud300

Tema
Bøger og forlag
168,-
210,- inkl. moms

Boligministeriet udfærdigede den 10. december 1992 nye Almindelige Betin- gelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). AB 92 forventes anvendt ved udbud efter 1. juli 1993. Nærværende kommentar er udarbejdet til brug for bygherrer, rådgivende teknikere og udførende.