Absolut nærvær
Bøger og forlag

Absolut nærvær

Bogen er både en teoretisk indføring i domænetænkningen og en inspirations- og brugsbog til ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med forandringsprocesser i såvel privat som offentligt regi.

Forfattere: Peter Bregendahl og Katrine Söderberg
Oplag: 2. oplag 2011
Sider: 166
Udgivelsesår: 2008
Udgiver: Frydenlund

Varenummer: gyl16045

Tema
Bøger og forlag
199,20
249,- inkl. moms

- Domænerne på arbejde.

Bogen er både en teoretisk indføring i domænetænkningen og en inspirations- og brugsbog til ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med forandringsprocesser i såvel privat som offentligt regi.

»Hvem er du?« Mor, far, konsulent, tandlæge, veninde, jyde . Fortsæt selv listen. Spørgsmålet kan faktisk ikke besvares udtømmende - vi er alle en hel masse, stykket sammen af vores historie og alle de relationer, vi er eller har været en del af.
Alligevel er det nødvendigt at have en slags ramme og rolleafklaring, når vi skal føre en samtale - til det formål giver denne bog bl.a. en letanvendelig model.

Domænetænkningen er en stærk kommunikationsmodel, der i sin enkelthed angiver en præcis måde at skelne imellem forskellige typer af sammenhænge - kontekster - på. Dermed opnår man en konstruktiv fælles platform at kommunikere med hinanden.

Denne antologis mange cases belyser, hvordan det er muligt at invitere hinanden ind i det personlige domæne for at udveksle meninger, i refleksionens domæne for nysgerrigt og undersøgende at afdække og forstå hinandens synspunkter og i produktionens domæne for at omsætte til konkret handling ud fra givne grundlæggende vilkår.

Bogens bidragydere er alle professionelle konsulenter med tilknytning til den nordiske konsulentvirksomhed The Performance Group. Alle har som ledere, medarbejdere, interne og eksterne konsulenter lang erfaring med de tre kommunikationsdomæner som en meget nyttig fælles forståelsesramme for handling og kommunikation.