Afløbsinstallationer - installationsgenstande og u
Bøger og forlag

Afløbsinstallationer - installationsgenstande og u

De tre afløbsanvisninger beskriver, hvordan afløbsinstallationer udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet og afløbsnormen DS 432:2009.

Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår: 2015
Sider: 150
Forfattere: Erik Brandt og Inge Faldager

Varenummer: sbian257

Tema
Bog
224,-
280,- inkl. moms

De tre afløbsanvisninger beskriver, hvordan afløbsinstallationer udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet og afløbsnormen DS 432:2009.
De tre anvisninger erstatter SBI-anvisning 185 om afløbsinstallationer.
Ud over ændringer som følge af nye byggeregler og nye produkter og materialer, er behandlingen af følgende emner udvidet:
Lokal afledning af regnvand
Klimaændringer
Rottesikring
Afløb fra flade tage
Spildevandsafledning i det åbne land
Administrative forhold
CE-mærkning

Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.