Anvendelse af motorredskaber 3. udg.
Bøger og forlag Ikke på lager

Anvendelse af motorredskaber 3. udg.

Brandteknisk vejledning nr. 21 om anvendelse af motorredskaber er blevet revideret og opdateret. Baggrunden for opdateringen er implementeringen af ATEX-direktiverne i den danske lovgivning. Dette har indflydelse på anvendelsen af motorredskaber i virksomheden, hvis man håndterer brandfarlige væsker eller udfører aktiviteter med støvende brandbare materialer.

Udgiver: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2010
Sider: 32
Udgave: 3.

Varenummer: dbvve021

Tema
Bog
191,-
238,75 inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

DBI vejledning 21 - Anvendelse af motorredskaber herunder truck i erhvervsvirksomheder.

Brandteknisk vejledning nr. 21 om anvendelse af motorredskaber er blevet revideret og opdateret. Baggrunden for opdateringen er implementeringen af ATEX-direktiverne i den danske lovgivning. Dette har indflydelse på anvendelsen af motorredskaber i virksomheden, hvis man håndterer brandfarlige væsker eller udfører aktiviteter med støvende brandbare materialer.

Derudover introduceres det funktionsbaserede princip for indretning af ladeområder. Det funktionsbaserede princip udmøntes i form af en risikovurdering , der skal vise, at de planer man har vedr. indretningen af et ladeområde, lever op til det samme sikkerhedsniveau, som de præskriptive regler.

DBI Vejledning 21 Anvendelse af motorredskaber giver anvisninger på foranstaltninger imod brand- og eksplosionsfare ved anvendelse af motorredskaber i erhvervsvirksomheder. Opmærksomheden henledes på, at vejledningen ikke nødvendigvis giver tilstrækkelig sikkerhed på steder, hvor der forekommer eksplosivstoffer som krudt, dynamit, trotyl og ustabile kemsike stoffer.

Vejledningen er en revison af 2. udgave af Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts DBI vejledning 21 Anvendelse af motorredskaber, herunder truck i erhvervsvirksomheder, september 2000.

I vejledningen behandles relevante forhold om garagering samt drift og vedligehold med henblik på at undgå brand og eksplosion. Desuden angives krav i forbindelse med indretning af ladeområder til opladning af elektriske motorredskaber. Vejledningen indeholder anvisninger, der sigter på at fjerne faren for antændelse af brændbare materialer i de områder, hvor der anvendes motorredskaber.

Vejledningen er opbygget med en række generelle anvisninger samt nogle specifikke krav, afhængig af typen af motorredskab. De generelle anvisninger bør altid følges med de skærpelser og lempelser, der gælder for det enkelte motorredskab.

DBI vejledning 21 Anvendelse af motorredskaber er behandlet i et af DBI nedsat teknisk udvalg.Tillæg til DBI Vejledning 21 om anvendelse af motorredskaber kan hentes her