At mestre forandring
Bøger og forlag

At mestre forandring

En introduktion til Spiral Dynamics-modellen. Bogen for alle med interesse for mellemmenneskelige relationer og for ledelsesværktøjer, som gerne vil sætte fokus på konstruktiv dialog og forandringens natur.

Forfattere: Don Beck og Christopher Cowan
Sider: 443
Udgivelsesår: 2015
Udgiver: Forlaget I AM

Varenummer: gyl15036

Tema
Bøger og forlag
319,20
399,- inkl. moms

En introduktion til Spiral Dynamics-modellen.

Har du nogensinde overhørt to personer, der skændes, og indset, at de i virkeligheden ikke er uenige, men bare ude af stand til at forstå hinanden? Hvis vi lytter nøje efter, vil vi opdage, at to kollegaer kan have helt forskellige ideer om, hvad strategien og målet er for den samme virksomhed indimellem så forskellige, at det virker, som om de lever i hver deres verden. Det samme kan gælde for to ægtefæller, et vennepar, søskendepar, ledere og medarbejdere eller lærere og elever vi har alle hvert vores værdisæt og syn på verden og motiveres ganske enkelt af forskellige ting på forskellige tidspunkter i vores liv.

Når de værdier, vi lever vores liv efter, pludselig mister deres betydning og ikke længere fører til det ønskede resultat, opstår der en krise i vores liv, virksomheden, hvor vi er ansat, det samfund, vi lever i og vi skal finde nye måder at tackle udfordringerne på. Det er denne udviklingsproces, som spiral dynamics dybest set beskæftiger sig med: 8 værdisystemer med hver deres farve, som afslører, hvorfor resultaterne nogle gange mangler eller slår fejl, når flere mennesker er involveret i en sag.

Spiral Dynamics, som er omdrejningspunktet for denne bog, beskriver menneskesindet som værende i en fortløbende udviklingsproces, der sætter os i stand til at udvikle os som individer, organisationer og samfund ved gradvis at favne større og større niveauer af kompleksitet og helhedsforståelse. Ved at se bort fra fx religioner, kulturer, køn og racer og i stedet stille skarpt på vores underliggende værdisystemer giver modellen et dynamisk perspektiv i forhold til, hvordan mennesker tænker, hvorfor mennesker træffer forskellige beslutninger, hvorfor mennesker motiveres af forskellige ting, hvorfor og hvordan værdier opstår og spredes og ikke mindst forandringens natur.

Modellen har vist sit værd i forbindelse med apartheidproblematikken i Sydafrika og bruges i dag både på direktionsgange og uddannelsesinstitutioner og i forbindelse med teambuilding og personlig coaching. Udviklingsspiralen består af otte niveauer og tilbyder et overordnet og integrerende helhedssyn, der danner grundlag for konstruktiv dialog og specifikke løsninger i forhold til at mestre forandringer.

Spiral Dynamics er et af fremtidens ledelsesværktøjer.