Dbvr232
Bøger og forlag

Retn.linje 232 Automatiske brandalarmanlæg e-bog

Projektering, installation og vedligeholdelse

Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2022
Sider: 66
udgave: 4. udgave
Redaktør: Denne retningslinie er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Tema
E-bøger
598,-
747,50 inkl. moms

DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse, 4. udgave maj 2022 angiver mindstekrav til projektering og installation af automatiske brandalarmanlæg og integrerede varslingsanlæg, for derved at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen, til gavn for anlægsejere, installatører og myndigheder.

Denne retningslinje erstatter DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse, 3. udgave juni 2016.

DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse, 4. udgave, træder i kraft maj 2022.

DBI Retningslinje 232 Automatiske brandalarmanlæg - projektering, installation og vedligeholdelse? blevet opdateret, så den nu er i overensstemmelse med funktionskravene i BR18. Desuden er strukturen og formatet blevet opdateret.

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

- Funktionskrav til varslingsanlæg integreret i ABA-anlæg er tilføjet
- Ændrede krav til overvågningsområde for kredsløb
- Ændrede krav til fastgørelse af installationer
- Præcisering af krav til funktionssikre kabler
- Skriftstørrelser for detektor numre er ændret
- Nye undtagelser for mobile rum
- Arealkrav til alarmtransmission bortfaldet


Retningslinjen henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af ABA-anlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i ABA firmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600