Trae20001
Bøger og forlag

Beregning af CLT-konstruktioner

- en lærebog om beregning af CLT-konstruktioner (krydslamineret træ)

Udgiver: Træinformation
Udgivelsesår: 2020
Sider: 248
Redaktør: Jacob Ettrup Petersen

Varenummer: trae20001

Tema
Bog
625,-
781,25 inkl. moms

Der er ét produkt tilbage på lageret

Denne publikation er en lærebog om beregning af CLT-konstruktioner, der retter sig både mod uddannelsen af ingeniører og mod de projekterende, især rådgivende ingeniører. Bogen kan også anvendes af konstruktører eller andre, der finder interesse for statiske beregninger af CLT-konstruktioner. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til betonelementer. Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen, men denne lærebog giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold og supplerer dermed lærebøgerne Beregning af trækonstruktioner (2016) og Beregning af forbindelser (2016).

Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementerne giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter med træ.