Beregning af trækonstruktioner
Bøger og forlag Ikke på lager

Beregning af trækonstruktioner

Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.


Udgiver: Træinformation
Udgivelsesår: 2016
Sider: 132
Redaktion: Jørgen Munch-Andersen og Hans Jørgen Larsen

Bogtype: Bog

Varenummer: top18001

Tema
Bog
299,-
373,75 inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Publikationen erstatter Trækonstruktioner Del 1 og Del 2, der udkom i henholdsvis januar og april 2016. Disse var primært baseret på bind 2 af lærebogen Træ og trækonstruktioner (Hans Jørgen Larsen, Træbranchens Oplysningsråd, 2007), dog med tilføjelse af de vigtigste dele af det hidtidige bind 1 om træmaterialer. En grundigere gennemgang af disse findes i TRÆ 70 Træmaterialer (Træinformation, 2014). Denne publikation tænkes anvendt sammen med bogen Beregning af forbindelser (Træinformation, 2009) med tilhørende tillæg. Den blev udgivet ved overgangen til Eurocode, fordi der da skete væsentlige ændringer vedrørende beregning af bæreevnen af forbindelsesmidler.

Momentpåvirkede samlinger behandles indtil videre i denne publikations kapitel 8. Lærebogen vil blive opdateret efter behov. Kommentarer og forslag til forbedringer, herunder forslag til eksempler er velkomne. Bogen er baseret på gældende regler pr. 1. juli 2016, det vil primært sige Eurocode 5 Trækonstruktioner Del 1-1 Generelt Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner med tilhørende tillæg A1 og A2 samt dansk nationalt anneks. Vedrørende Del 1-2 Generelt Brandteknisk dimensionering henvises til TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

Bogen er opdateret i overensstemmelse med Eurocode 5, del 1-1 med tilhørende rettelser og dansk nationalt anneks pr. 1. juli 2021, herunder anbefalinger vedrørende udbøjninger og svingninger af etagedæk.

Har du allerede et eksemplar af bogen, kan du downloade et tillæg, som du kan anvende sammen med den. Udover opdateringerne, indeholder tillægget generelle præciseringer og rettelser til bogens eksempler.

Læs tillægget her